Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Ovocie a zelenina
Z-4/2023
19 103,00 € GTN, s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+
Z-3/2023
24 181,00 € Panepistimo Kritis (University Of Crete) Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
13. Január 2023
Erasmus+ Zmluva medzi koordinátorom a projektovým partnerom o poskytnutí finančnej podpory
Z-1/2023
Doplnená
24 946,00 € AISR Greenbay House, Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. December 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Mrazené potraviny, zelenina, ryby a hydina
Z-55/2022
7 638,82 € Mabonex Slovakia spol. s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
21. December 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Základné potraviny a vajcia
Z-53-2022
17 948,91 € Mabonex Slovakia spol. s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
21. December 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Mäso a mäsové výrobky
Z-54/2022
34 968,09 € Ing. Július Beke- Mäso- údeniny Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
21. December 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Mlieko a mliečne výrobky
Z-52/2022
11 822,47 € Mabonex Slovakia spol. s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
21. December 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Pekárenské výrobky a čerstvé pečivo
Z-51-2022
17 295,48 € C.B.C.G., spol. s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+
Z-49/2022
Doplnená
32 518,00 € Deniz Su Özel Egitim Ögretim Yaymerhk San. ve Tic.Ltd.Sti. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+
Z-50/2022
24 072,00 € Multi-ACT STD Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+
Z-48/2022
Doplnená
0,00 € Martinlaakson Lukio Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+
Z-47/2022
Doplnená
0,00 € Agrupamento de Escolas De Emesinde Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
23. November 2022
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti NEH_066/2022
Z-46/2022
1,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
13. Október 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A4066324
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
12. Október 2022
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti č.NEH_046/2022
Z-36/2022
1,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
14. September 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-32/2022
681,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Lara Obert
14. September 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Ovocie a zelenina
Z-27/2022
10 090,45 € GTN, s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
4. Júl 2022
Zmluva o dodávke výkonov a tovarov
Z-26/2022
0,00 € WebHouse, s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
10. Jún 2022
Zmluva o prenájme hnuteľnej veci
Z-6/2022
120,00 € AG FOODS SK s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
30. Máj 2022
Dodatok k Rámcovej zmluve zo dňa 11.12.2020
D-5/2022
0,00 € Ing. Július Beke- Mäso-údeniny Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo