Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Z-46/2023
19,80 € Magna Energia a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
23. November 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-45/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
21. November 2023
Prenájom veľkej sály kultúrneho domu
NEH_078/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná Hurbanovo
20. November 2023
Zmluva o financovaní nákladov na školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
Z-44/2023
28,50 € SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odb. prípravu Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
3. November 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Z-43/2023
906,85 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
23. Október 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
6. Október 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-41/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
6. September 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-40/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
30. Jún 2023
Dohoda o grante pre program Erasmus+, Projekt 2023-1-SK01-KA121- VET-000116756
Z-39/2023
56 120,00 € SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odb. prípravu Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 1009901486
Z-34/2023
3 013,16 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. Jún 2023
Súborové havarijné poistenie
Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel č.5519001975
244,74 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. Jún 2023
Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami č. 0999000407
Z-35/2023
453,10 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. Jún 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-38/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. Jún 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Z-37/2023
97,92 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
26. Jún 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-31/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
25. Máj 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti NEH_033/223
Z-14/2023
180,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
15. Máj 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-13/2023
24,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
5. Máj 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
NEH_028/2023
24,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná Hurbanovo
20. Apríl 2023
Živelné poistenie
Z-26/2019
Doplnená
3 492,99 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Ovocie a zelenina
Z-4/2023
19 103,00 € GTN, s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo