Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. September 2023
Zmluva o dielo
027/2023
239 816,33 € EUCOS SK s.r.o. Obec Čakanovce
14. September 2023
Dohoda
23/41/054/1833
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Čakanovce
14. September 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
028/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Čakanovce
7. September 2023
Dodatok č.1 k poistnej zmluve
9127004280
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s. Obec Čakanovce
22. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
2023_KGR_POP3ZŠÍPKKE_172
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Čakanovce
14. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_172 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_172
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Čakanovce - Základná škola
26. Júl 2023
Poistná zmluva
2409101809
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Čakanovce
18. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2020/004035 zo dňa 02.02.2021, názov projektu: „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Čakanovce“, kód projektu v ITMS2014+: 312061X894
D01_SEP-IMRK2-2020-004035
235 726,40 € Ministerstvo vnútra SR Obec Čakanovce
18. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
11/2022
0,00 € Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 Obec Čakanovce
31. Máj 2023
Darovacia zmluva
3572/2023
20,00 € Pierott, n.o. Obec Čakanovce
31. Máj 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
019/2023
0,00 € KOSIT a.s. Obec Čakanovce
31. Máj 2023
Zmluva o dielo
021/2023
60 399,59 € ASTEX s.r.o. Obec Čakanovce
9. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1423 247
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Čakanovce
9. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 40/2018
017/2023
0,00 € Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o. Obec Čakanovce
6. Apríl 2023
Zmluva o dielo
015/2023
Doplnená
59 335,20 € RELIEN s.r.o. Obec Čakanovce
6. Apríl 2023
Dohoda
23/41/054/473
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Čakanovce
6. Apríl 2023
Kúpna zmluva
014/2023
Doplnená
17 148,00 € RELIEN s.r.o. Obec Čakanovce
6. Marec 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
012/2023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Čakanovce
15. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 2585/VSD/2022
011/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Čakanovce
9. Február 2023
Dodatok č.5 ku zmluve č. A/265/03/2011
010/2023
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Čakanovce