Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Jún
2022
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
Zmluva o udelení licencie
0,00 € VIS Slovensko, s.r.o Obec Nový Ruskov
29.
Jún
2022
ZMLUVA O DIELO
27/6/2022
0,00 € STAVAB s.r.o Obec Nový Ruskov
6.
Máj
2022
Dodatok č.3 ku zmluve o dielo zo dňa 18.10.2021
Dodatok č.3 KU ZMLUVE O DIELO ZO dňa 18.10.2021
0,00 € DONNA s.r.o Obec Nový Ruskov
5.
November
2021
Zmluva č. 101/POD-811/21 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
SAŽP SE/POD/2021/156
3 910,20 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Nový Ruskov
28.
Apríl
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
87992/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Nový Ruskov
17.
December
2020
uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 (úrad vyberie hodiace sa) zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/45/012/20
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Nový Ruskov
16.
December
2020
uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
20/45/010/35
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Nový Ruskov
5.
November
2020
Zmluva č. 90/POD-811/20 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD
SAZP SE/POD/2020/149
Doplnená
5 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Nový Ruskov
29.
Január
2020
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ
20/45/054/10
7 129,36 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Nový Ruskov
24.
Jún
2019
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
19/45/52A/194
319,26 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Nový Ruskov
13.
Júl
2017
Z M L U V A č. 121388 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
121388 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Nový Ruskov
26.
Máj
2017
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
15/2017/§ 54 – CnTP- A3
14 234,42 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Nový Ruskov
28.
Apríl
2016
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre
58/2016/§ 54 -ŠnZ
4 986,01 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Nový Ruskov
2.
Apríl
2016
DODATOK č. 1
D2_43/2015/§54 -ŠnZ
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Nový Ruskov
22.
Marec
2016
Zmluva o dielo
Z20166476_Z
95 498,00 € FISgroup ASSET, spol. s r.o. Obec Nový Ruskov
8.
Február
2016
Zmluva o dielo
Z20162218_Z
Doplnená
67 992,00 € STAVIMAT s.r.o. Obec Nový Ruskov
3.
December
2015
Dodatok č.1 k dohode
D1_43/2015/§54 - ŠnZ
23 402,45 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Nový Ruskov
30.
Október
2015
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta
43/2015/§ 54 - ŠnZ
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Nový Ruskov
28.
Október
2015
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
158/§52a/2015/ŠR
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Nový Ruskov
22.
September
2015
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
52/§51/2015/ŠR
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Nový Ruskov
1 2 »