Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov
Licenčná zmluva o vytvorení aplikácie zo dňa 22.9.2023
0,00 € Alphabet group s.r.o Obec Nový Ruskov
22. September 2023
Zmluva o vytvorení servisnej aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre klientov
Licenčná zmluva servisnej aplikácie uzatvorená dňa 22.9.2023
0,00 € Alphabet group s.r.o Obec Nový Ruskov
22. September 2023
Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb
Licenčná zmluva zo dňa 22.9.2023
0,00 € Alphabet partner s.r.o Obec Nový Ruskov
23. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
4656/2023/OF-32160 (839/15/2023/137)
1 000,00 € Košický samosprávny kraj Obec Nový Ruskov
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
NFP č.IROP-Z302091DDR6-91-108
31 200,00 € Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatiácie Slovenskej republiky Obec Nový Ruskov
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
0021/Nadácia VSE/2023
0,00 € Nadácia VSE Obec Nový Ruskov
11. Apríl 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2023-0397
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Nový Ruskov
10. Február 2023
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.01/MŠ/2021
01/MŠ/2021
0,00 € PEhAES a.s. Obec Nový Ruskov
24. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. VO -022019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. VO -022019
0,00 € SM- CONSULT, s.r.o Obec Nový Ruskov
24. Január 2023
Mandátna Zmluva č.2/2023
2/2023
0,00 € Ing. Iveta Sabaková Obec Nový Ruskov
13. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY
SAŽP SRP/ZO/2022/222
14 025,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Nový Ruskov
25. November 2022
Zmluva o dielo na vypracovanie projekt.dokumentácie k stavbe "Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Nový Ruskov "
15/11/2022
0,00 € Ing. Marek Kovaľ Obec Nový Ruskov
31. Október 2022
Zmluva o umiestnení včelstva
1/31/10-2022
0,00 € Štefan Meglés Obec Nový Ruskov
24. Október 2022
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
30/09/2022
0,00 € OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie Obec Nový Ruskov
17. Október 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
36/O/2022
0,00 € UCTOAUDIT s.r.o licencia UDVA č.376 Obec Nový Ruskov
28. September 2022
ZMLUVA O DIELO č.202208_82
ZMLUVA O DIELO č. 202208_82
0,00 € BOSKOV s.r.o Obec Nový Ruskov
28. September 2022
Návrh positnej zmluvy pre poistenie majetku o zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
4419016171
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s Viena Insurance Group Obec Nový Ruskov
22. September 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.ZM-KO-OD-19-0160_Zod/2019/OBEC
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.ZM-KO-OD-19-0160_Zod/2019/OBEC
0,00 € KOSIT a.s. Obec Nový Ruskov
21. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 27/6/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 27/6/2022
0,00 € STAVAB s.r.o Obec Nový Ruskov
7. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2969/2022
214 654,87 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Nový Ruskov