Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2022
Zmluva o dielo na vypracovanie projekt.dokumentácie k stavbe "Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Nový Ruskov "
15/11/2022
0,00 € Ing. Marek Kovaľ Obec Nový Ruskov
31. Október 2022
Zmluva o umiestnení včelstva
1/31/10-2022
0,00 € Štefan Meglés Obec Nový Ruskov
24. Október 2022
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
30/09/2022
0,00 € OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie Obec Nový Ruskov
17. Október 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
36/O/2022
0,00 € UCTOAUDIT s.r.o licencia UDVA č.376 Obec Nový Ruskov
28. September 2022
ZMLUVA O DIELO č.202208_82
ZMLUVA O DIELO č. 202208_82
0,00 € BOSKOV s.r.o Obec Nový Ruskov
28. September 2022
Návrh positnej zmluvy pre poistenie majetku o zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
4419016171
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s Viena Insurance Group Obec Nový Ruskov
22. September 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.ZM-KO-OD-19-0160_Zod/2019/OBEC
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.ZM-KO-OD-19-0160_Zod/2019/OBEC
0,00 € KOSIT a.s. Obec Nový Ruskov
21. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 27/6/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 27/6/2022
0,00 € STAVAB s.r.o Obec Nový Ruskov
7. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2969/2022
214 654,87 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Nový Ruskov
7. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1578/2022/SOIROP-33004 (779/22/2022/32)
214 654,87 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky; Košický samosprávny kraj Obec Nový Ruskov
28. Júl 2022
Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č. 243/2021/UZ
Dodatok č.1 k zmluve o trmínovanom úvere č.243/2021/UZ
0,00 € Všeobecná úverová banka ,a.s., Obec Nový Ruskov
21. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
3979/2022/OF-22754 (657/10/2022/185)
1 000,00 € Košický samosprávny kraj Obec Nový Ruskov
29. Jún 2022
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
Zmluva o udelení licencie
0,00 € VIS Slovensko, s.r.o Obec Nový Ruskov
29. Jún 2022
ZMLUVA O DIELO
27/6/2022
0,00 € STAVAB s.r.o Obec Nový Ruskov
6. Máj 2022
Dodatok č.3 ku zmluve o dielo zo dňa 18.10.2021
Dodatok č.3 KU ZMLUVE O DIELO ZO dňa 18.10.2021
0,00 € DONNA s.r.o Obec Nový Ruskov
5. November 2021
Zmluva č. 101/POD-811/21 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
SAŽP SE/POD/2021/156
3 910,20 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Nový Ruskov
28. Apríl 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
87992/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Nový Ruskov
17. December 2020
uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 (úrad vyberie hodiace sa) zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/45/012/20
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Nový Ruskov
16. December 2020
uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
20/45/010/35
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Nový Ruskov
5. November 2020
Zmluva č. 90/POD-811/20 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD
SAZP SE/POD/2020/149
Doplnená
5 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Nový Ruskov