Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Január
2021
Kolektívna zmluva
1/2021
0,00 € Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola
10.
September
2020
Zamestnávateľská zmluva
8/2020
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s. Špeciálna základná škola
24.
August
2020
Zmluva o združenej dodávke eletkriny
7/2020
0,00 € ČEZ Slovensko,s.r.o., Špeciálna základná škola
12.
Máj
2020
Zmluva o uverejnení inzercie
6/2020
115,20 € MEDIATEL,s.r.o. Špeciálna základná škola
12.
Máj
2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiab
5/2020
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Špeciálna základná škola
13.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí finančného daru
4/2020
0,00 € Nadácia Petit Academy Špeciálna základná škola
13.
Február
2020
Zamestnávateľská zmluva
3/2020
0,00 € Stabilita,d.d.s.,a.s. Špeciálna základná škola
30.
Január
2020
Dodatok č. 2 ku KZ
2/2020
0,00 € ZO OZ PŠaV pri ŠZŠ Špeciálna základná škola
30.
Január
2020
Dodatok č. 1 ku KZ
1/2020
0,00 € ZO OZ PŠaV pri ŠZŠ Špeciálna základná škola
26.
November
2019
Zmluva o dielo
11/2019
Doplnená
512 796,96 € Unistav Teplička,s.r.o. Špeciálna základná škola
24.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančného daru
10/2019
42,00 € Nadácia Petit Academy Špeciálna základná škola
18.
Október
2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9/2019
0,00 € ČEZ Slovensko,s.r.o. Špeciálna základná škola
2.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančného daru
8/2019
47,60 € Nadácia Petit Academy Špeciálna základná škola
14.
Jún
2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
7/2019
0,00 € SLovak Telekom,a.s. Špeciálna základná škola
20.
Máj
2019
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
6/2019
144,00 € osobnyudaj.sk,s.r.o. Špeciálna základná škola
17.
Apríl
2019
Zamestnávateľská zmluva-DDS
5/2019
0,00 € AXA d.d.s., a.s. Špeciálna základná škola
3.
Apríl
2019
Zmluva o uverejnení inzercie
4/2019
150,00 € MEDIATEL,s.r.o. Špeciálna základná škola
8.
Február
2019
Zmluva o poskytnutí služby
3/2019
11 160,00 € Róbert Končík -ROKON Špeciálna základná škola
4.
Február
2019
Kolektívna zmluva
1/2019
Doplnená
0,00 € Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola
4.
Február
2019
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2/2019
34,20 € Nadácia Petit Academy Špeciálna základná škola
1 2 3 4 5 6 »