Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Marec
2022
Poistná zmluva
2/2022
723,72 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Špeciálna základná škola, Čierny Balog
13.
Január
2022
Kolektívna zmluva
1/2022
Doplnená
0,00 € Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola, Čierny Balog
22.
December
2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny
6/2021
0,00 € SPP,a.s. Špeciálna základná škola, Čierny Balog
22.
November
2021
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb
5/2021
19,99 € Slovak Telekom, a.s. Špeciálna základná škola
16.
September
2021
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
4/2021
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Špeciálna základná škola
10.
September
2021
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
3/2021
0,00 € Obec Čierny Balog Špeciálna základná škola
9.
Jún
2021
Zmluva o uverjnení inzercie
2/2021
115,20 € Mediatel, s.r.o. Špeciálna základná škola
29.
Január
2021
Kolektívna zmluva
1/2021
0,00 € Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola
10.
September
2020
Zamestnávateľská zmluva
8/2020
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s. Špeciálna základná škola
24.
August
2020
Zmluva o združenej dodávke eletkriny
7/2020
0,00 € ČEZ Slovensko,s.r.o., Špeciálna základná škola
12.
Máj
2020
Zmluva o uverejnení inzercie
6/2020
115,20 € MEDIATEL,s.r.o. Špeciálna základná škola
12.
Máj
2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiab
5/2020
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Špeciálna základná škola
13.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí finančného daru
4/2020
0,00 € Nadácia Petit Academy Špeciálna základná škola
13.
Február
2020
Zamestnávateľská zmluva
3/2020
0,00 € Stabilita,d.d.s.,a.s. Špeciálna základná škola
30.
Január
2020
Dodatok č. 2 ku KZ
2/2020
0,00 € ZO OZ PŠaV pri ŠZŠ Špeciálna základná škola
30.
Január
2020
Dodatok č. 1 ku KZ
1/2020
0,00 € ZO OZ PŠaV pri ŠZŠ Špeciálna základná škola
26.
November
2019
Zmluva o dielo
11/2019
Doplnená
512 796,96 € Unistav Teplička,s.r.o. Špeciálna základná škola
24.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančného daru
10/2019
42,00 € Nadácia Petit Academy Špeciálna základná škola
18.
Október
2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9/2019
0,00 € ČEZ Slovensko,s.r.o. Špeciálna základná škola
2.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančného daru
8/2019
47,60 € Nadácia Petit Academy Špeciálna základná škola
1 2 3 4 5 6 »