Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2023
Poistná zmluva
INE_014/2023
74,32 € Premium poisťovňa Základná škola
24. August 2023
Zmluva s NIVAM POPII
INE_012/2023
0,00 € NIVAM Základná škola
14. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_191 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_191
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola
29. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
INE_011/2023
5 000,00 € Nadácia Národnej banky Slovenska Základná škola
29. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu na podporu projektu v oblasti finančného vzdelávania
INE_010/2023
5 000,00 € Nadácia Národnej banky Slovenska Základná škola
16. Marec 2023
Zmluva o výpožičke č. 1/2023
INE_009/2023
0,00 € Gymnázium Bytča Základná škola
10. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
INE_008/2023
0,00 € Mesto Bytča Základná škola
10. Marec 2023
Zmluva o výpožičke č. 1/2023
Zmluva o výpožičke č. 1/2023
0,00 € Gymnázium Mesto Bytča, Základná škola
3. Február 2023
zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov.
INE_006/2023
0,00 € Ticket Service,s.r.o. Základná škola
31. Január 2023
Dohoda o spolupráci
INE_005/2023
0,00 € Centrum poradenstva a prevencie Základná škola
25. Január 2023
Didatok č. 2 ku KOlektívnej zmluve na rok 2021-2025
INT_004/2023
0,00 € Základná škola Základná škola
11. Január 2023
Zmluva o servise kancelárskej a výpočtovej technike
INE_009/2022
0,00 € Technik servis HB Základná škola
11. Január 2023
Zmluva o dodávke tonerov a spotrebného materiálu
INE_008/2022
0,00 € Technik servis HB Základná škola
11. Január 2023
Zmluva o spolupráci
EXT_001/2023
9,45 € Univerzita Mateja Bela Základná škola
11. Január 2023
Zmluva o spolupráci 55/2022-23/FPV UMB-PP
EXT_002/2023
9,45 € Univerzita Mateja Bela Základná škola
29. Apríl 2022
Predmetom je zabezpečovanie stravovacích poukážok na základe opbjednávky zo strany objednávateľa.
INE_007/2022
0,00 € Ticket Service,s.r.o. Základná škola
8. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z_22_0115
EXT_006/2022
0,00 € Datalan, a.s. Základná škola, Eliáša Lániho 261/7, Bytča
23. September 2021
Zmluva o Partnerstve
405/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola
2. September 2020
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_168
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Bytča, Ul. Eliáša Lániho
2. Máj 2016
Darovacia zmluva
344/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola