Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a z odpadmi z neobalových výrobkov
2/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Medvedie
5. Marec 2024
Zmluva o vykonávaní laboratórnych vyšetrení vzoriek pitných vôd
1/2023
490,00 € NsP Sv. Jakuba, n.o., OLM - Pracovisko laboratórií životného prostredia Obec Medvedie
8. Január 2024
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2024
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Medvedie
3. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DCL6-91-108
4021/2023
13 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Medvedie
3. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DCL6-91-108
13 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Medvedie
18. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DCL6-91-108
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Medvedie
20. Júl 2023
ZMLUVA č. 1104/2023/OPR o poskytnutí dotácie
1104/2023/OPR
800,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Medvedie
8. Jún 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20199133
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Medvedie
8. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
4844/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Medvedie
12. Apríl 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
202301
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Medvedie
16. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
99477/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Medvedie
16. Marec 2023
Dodatok č. 230/CC/22-D1 k Zmluve o úvere č. 230/CC/22
230/CC/22
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Medvedie
26. December 2022
Zmluva o platobnej karte
------
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Medvedie
12. Apríl 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
94072/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Medvedie
27. Máj 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
88988/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Medvedie
18. Júl 2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
74713/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Medvedie
1. Júl 2019
Z M L U V A č. 134994 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134994 08U01
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Medvedie
26. Jún 2018
Z M L U V A č. 128233 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128233 08U01
180 000,00 € Environmentálny fond Obec Medvedie
13. Apríl 2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
66680/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Medvedie
14. Jún 2017
Z M L U V A č. 121450 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
121450 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Medvedie