Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
August
2021
Zmluva o službách cestovného ruchu
202140
0,00 € Jadran travel.SK s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
29.
Jún
2021
Zmluva o spolupráci
82021
0,00 € Spoločnosť Úsmev ako dar Centrum pre deti a rodiny Necpaly
29.
Jún
2021
Zmluva o obstaraní letného tábora
102021
0,00 € CK Andromeda Centrum pre deti a rodiny Necpaly
28.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí grantu
086/21_KH
0,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Centrum pre deti a rodiny Necpaly
28.
Jún
2021
Zmluva o službách cestovného ruchu
202121
0,00 € Jadran travel.SK s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
11.
Jún
2021
Zmluva o zabezpečení letného pobytového tábora pre deti
62021
Doplnená
0,00 € OZ Nádej do života Centrum pre deti a rodiny Necpaly
18.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí služieb
52021
Doplnená
0,00 € O. Z. Fantázia detí Centrum pre deti a rodiny Necpaly
29.
Apríl
2021
Darovacia zmluva
21112020
0,00 € Nadácia Kia Motors Slovakia Centrum pre deti a rodiny Necpaly
29.
Apríl
2021
Zmluva uzavretá podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
200618544
0,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
29.
Apríl
2021
Zmluva o dielo
20210409
0,00 € BTI s. r. o. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
28.
Január
2021
Kolektívna zmluva
28012021
0,00 € Základná organizácia OZ PšaV na Slovensku pri Centre pre deti a rodiny Necpaly Centrum pre deti a rodiny Necpaly
22.
December
2020
Darovacia zmluva
15122020
0,00 € Rotary Club Martin Centrum pre deti a rodiny Necpaly
17.
December
2020
Darovacia zmluva
31082020
0,00 € Rotary Club Martin Centrum pre deti a rodiny Necpaly
17.
December
2020
Darovacia zmluva
16122020
0,00 € Luuf, s. r. o. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
17.
December
2020
Darovacia zmluva
15112020
0,00 € CK TIP travel, a. s. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
16.
Október
2020
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa
142020
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
16.
Október
2020
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
13/2020
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
16.
Október
2020
Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkové sporenie
110003877
0,00 € AXA d.d.s., a.s., Centrum pre deti a rodiny Necpaly
16.
Október
2020
Zmluva o dielo
1
0,00 € BTI s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
9.
Júl
2020
Zmuluva o zabezpečení letného pobytového tábora pre deti
122020
0,00 € OZ Nádej do života Centrum pre deti a rodiny Necpaly
1 2 3 »