Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2022
Nákup ND, spotrebného a doplnkového tovaru k PC počítačom a s tým súvisiace služby
190015/073/2022
9 080,55 € nanoTECH s.ro. Ekonomická univerzita v Bratislave
7. December 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o odbere a zneškodnení elektronických a elektrických zariadení a iných odpadov
190010/328/2022
0,00 € REMAS, servis, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
7. December 2022
Rámcová dohoda
190015/076/2022
1 561,40 € KON-RAD spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
7. December 2022
Rámcová dohoda
190015/075/2022
2 646,28 € KON-RAD spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
7. December 2022
Nákup ND, spotrebného a doplnkového tovaru k PC počítačom a s tým súvisiace služby
190015/074/2022
5 109,30 € nanoTECH s.ro. Ekonomická univerzita v Bratislave
6. December 2022
Zmluva o vykonávaní komplexného servisu, údržby a opráv výťahov
190015/072/2022
30 902,17 € NÉMETH LIFT s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
6. December 2022
Zmluva o bezhotovostnom nákupe PHM prostredníctvom palivových kariet
190015/071/2022
34 000,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
6. December 2022
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/326/2022
0,00 € Dana Kuběnková, Mgr Ekonomická univerzita v Bratislave
6. December 2022
Zmluva č. 5/2022 o poskytnutí finančného príspevku na zahraničnú mobilitu z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov
190010/327/2022
2 350,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Mgr. Dana Kuběnková
5. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na použitie diela
190010/324/2022
0,00 € Aishath Hassan Ekonomická univerzita v Bratislave
5. December 2022
Nákup počítačov, notebookov, tabletov a s tým súvisiace služby
190015/070/2022
15 158,33 € AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
5. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na použitie diela
190010/325/2022
0,00 € Aminath Shazly Ekonomická univerzita v Bratislave
5. December 2022
Nákup počítačov, notebookov, tabletov a s tým súvisiace služby
190015/069/2022
21 599,17 € CLEAN TONERY, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
1. December 2022
Nájomná zmluva
190010/322/2022
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Paulína Krnáčová
1. December 2022
Nájomná zmluva
190010/323/2022
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Stanislav Rečičár
1. December 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
190010/321/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS+, akademický rok: 2022/2023, Číslo zmluvy – 2021-1-SK01-KA131-HED-000010415
180040/524/2022
540,00 € Sandra Varačková Ekonomická univerzita v Bratislave
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS+, akademický rok: 2022/2023, Číslo zmluvy – 2021-1-SK01-KA131-HED-000010415
180040/521/2022
540,00 € Radovan Kopál Ekonomická univerzita v Bratislave
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS+, akademický rok: 2022/2023, Číslo zmluvy – 2021-1-SK01-KA131-HED-000010415
180040/528/2022
540,00 € Miriam Doľacká Ekonomická univerzita v Bratislave
30. November 2022
Nákup tlačiarní a s tým súvisiace služby
190015/068/2022
3 683,17 € CLEAN TONERY, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave