Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Zmluva o dielo
190010/098/2023
1 080,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Slevomat.cz, s.r.o. – organizačná zložka Slovensko
21. Marec 2023
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/097/2023
0,00 € Ing. Vanda Čirčová Ekonomická univerzita v Bratislave
20. Marec 2023
Zmluva o jednorazovom prenájme priestorov
190010/095/2023
38 820,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Copernicus Gesellschaft mbH
20. Marec 2023
Zmluva o realizácii výskumného projektu
190010/094/2023
3 500,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.
20. Marec 2023
Darovacia zmluva
190010/096/2023
1 500,00 € Swiss Re Management AG, organizačná zložka Ekonomická univerzita v Bratislave
17. Marec 2023
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/093/2023
0,00 € Matúš Maršala Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave
17. Marec 2023
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/092/2023
0,00 € Filip Jakub Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave
16. Marec 2023
Grant agreement for Erasmus+ student mobility between Programme and Partner countries
180040/069/2023
5 100,00 € Chu Ha Giang Ekonomická univerzita v Bratislave
16. Marec 2023
Grant agreement for Erasmus+ student mobility between Programme and Partner countries
180040/068/2023
5 100,00 € Pham Ngoc Anh Ekonomická univerzita v Bratislave
16. Marec 2023
Grant agreement for Erasmus+ student mobility between Programme and Partner countries
180040/070/2023
5 500,00 € Khabibullokhon Khayrullaev Ekonomická univerzita v Bratislave
16. Marec 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
190010/091/2023
0,00 € Východoslovenskádistribučná, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
15. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 9/2023
190010/090/2023
0,00 € doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. Ekonomická univerzita v Bratislave
15. Marec 2023
Zmluva o predaji a kúpe elektriny a o prenesení zodpovednosti za odchýlky
190010/089/2023
0,00 € Pow-en a. s. Ekonomická univerzita v Bratislave
15. Marec 2023
Dodávka potravín
190015/010/2023
1 561,10 € Bidfood Slovakia s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
14. Marec 2023
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/088/2023
0,00 € Dávid Michalák, Bc. Ekonomická univerzita v Bratislave
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok 2022/2023, Číslo zmluvy – 2021-1-SK01-KA131-HED-000010415
180040/061/2023
2 032,00 € Erika Dvorjaková Ekonomická univerzita v Bratislave
13. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie, Akademický rok: 2022/2023
180040/056/2023
1 255,00 € Juraj Mišún Ekonomická univerzita v Bratislave
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok 2022/2023, Číslo zmluvy – 2021-1-SK01-KA131-HED-000010415
180040/062/2023
1 951,00 € Karolína Káčerová Ekonomická univerzita v Bratislave
13. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie, Akademický rok: 2022/2023
180040/059/2023
1 050,00 € Cecília Olexová Ekonomická univerzita v Bratislave
13. Marec 2023
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/085/2023
0,00 € Bc. Michaela Kendrová Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave