Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
Júl
2021
Zmluva o úhrade nákladov za elektrickú energiu pre stavbu s označením "1218 - Oprava mosta ev.č. D1 - 012 výstupná vetva Prístavného mosta"
190010/083/2021
0,00 € SMS a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
7.
Júl
2021
Partnership Agreement
190010/082/2021
0,00 € Jóvó Útja Nonprofit Korlátolt Felelósségu Társaság Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sidlom v Košiciach
1.
Júl
2021
Zmluva o nájme č. 24/2021
190010/081/2021
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Orange Slovensko, a.s.
30.
Jún
2021
Komisionárska zmluva
190010/080/2021
0,00 € Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
30.
Jún
2021
Nájomná zmluva č. 22/2021
190010/079/2021
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o.
28.
Jún
2021
Oprava fasády, dažďových zvodov, dlažby terasy, strechy
190015/019/2021
9 111,69 € KREATOR ATELIER, s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
28.
Jún
2021
Licenčná zmluva
190008/053/2021
0,00 € Ing. Anabela Luptáková Ekonomická univerzita v Bratislave
28.
Jún
2021
Licenčná zmluva
190008/058/2021
0,00 € Ing. Veronika Piovarči Ekonomická univerzita v Bratislave
28.
Jún
2021
Licenčná zmluva
190008/055/2021
0,00 € Ing. Andrianna Baleha Ekonomická univerzita v Bratislave
28.
Jún
2021
Licenčná zmluva
190008/057/2021
0,00 € Ing. Barbora Družbacká Ekonomická univerzita v Bratislave
28.
Jún
2021
Nájomná zmluva č. 15/2021
190010/078/2021
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave KRIKUR s. r. o.
28.
Jún
2021
Licenčná zmluva
190008/054/2021
0,00 € Ing. Michal Hrnčiar Ekonomická univerzita v Bratislave
28.
Jún
2021
Licenčná zmluva
190008/056/2021
0,00 € Ing. Dávid Hojdan Ekonomická univerzita v Bratislave
25.
Jún
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 20/2021
190010/077/2021
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR
25.
Jún
2021
Dodatok č.1 ku kooperačnej zmluve so spoluriešiteľskou organizáciou na poskytnutie prostriedkov z projektu č. APVV-19-0263
190010/076/2021
27 819,00 € Technická univerzita v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave
25.
Jún
2021
Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania
190015/018/2021
844,80 € ALLIANZ – Slovenská poisťovňa a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
22.
Jún
2021
Nájomná zmluva č. 23/2021
190010/075/2021
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave CENT Laundry s. r. o.
21.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok 2020/2021, Číslo zmluvy – 2019-1-SK01-KA103-059940
180040/100/2021
1 340,00 € Katarína Tasáryová Ekonomická univerzita v Bratislave
21.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok 2020/2021, Číslo zmluvy – 2019-1-SK01-KA103-059940
180040/095/2021
2 479,00 € Mário Noga Ekonomická univerzita v Bratislave
21.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok 2020/2021, Číslo zmluvy – 2019-1-SK01-KA103-059940
180040/098/2021
1 464,00 € Denisa Strečková Ekonomická univerzita v Bratislave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »