Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/096/2024
0,00 € Bc. Stanislav Zeman  Ekonomická univerzita v Bratislave
28. Február 2024
Licenčná zmluva
190010/097/2024
500,00 € Ema Ižvoltová Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Február 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/089/2024
0,00 € Bc. Natália Mešková Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Február 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/084/2024
0,00 € Bc. Jozef Mojmír Jurica Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Február 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/078/2024
0,00 € Bc. Roman Gály Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Február 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/075/2024
0,00 € Bc. Nikola Blahútová Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Február 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/095/2024
0,00 € Bc. Lucia Uderianová     Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Február 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/094/2024
0,00 € Bc. Thanh Thuy, Dang Thi Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Február 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/079/2024
0,00 € Bc. Lucia Gbúrová Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Február 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/076/2024
0,00 € Bc.Michaela Dubovická Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Február 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/077/2024
0,00 € Bc. Matej Galád Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Február 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/080/2024
0,00 € Bc. Diana Gombitová Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Február 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/082/2024
0,00 € Bc. Andrea Holešová Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Február 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/091/2024
0,00 € Bc. Viktória Paldanová Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Február 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/087/2024
0,00 € Bc. Sofia Kurthiová Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Február 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/088/2024
0,00 € Bc. Andrej Labancz Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Február 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/090/2024
0,00 € Bc. Denisa Miľová Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Február 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/085/2024
0,00 € Bc. Karolína Kačáková Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Február 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/081/2024
0,00 € Bc. Michaela Heumannová Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Február 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/083/2024
0,00 € Bc. Dávid Jakubáč Ekonomická univerzita v Bratislave