Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Úrazové poistenie žiakov - 118
111115088
248,46 € Union poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
22. September 2023
Úrazové poistenie žiakov - 118
111115087
624,56 € Union poisťovňa, a. s. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
21. September 2023
Návrh poistnej zmluvy
2110055406
1 869,84 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Základná škola s materskou školou, Brusno 622
19. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
4102666901
733,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
17. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_090 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_090
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou Brusno
26. Júl 2023
Zmluva o dielo – Vybudovanie WiFi infraštruktúry
9/2023
10 226,80 € TA BB Slovakia, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
18. Máj 2023
Zmluva o spolupráci na projekte Educate Slovakia
8/2023
150,00 € AISEC Slovensko Základná škola s materskou školou, Brusno 622
18. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2023
480,00 € Súkromné centrum poradenstva a prevencie Brusno Základná škola s materskou školou, Brusno 622
19. Apríl 2023
Darovacia zmluva
7/2023
50,00 € Mgr. Marek Veverka PhDr. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
11. Apríl 2023
Rámcová zmluva
6/2023
0,00 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT, a. s. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
6. Apríl 2023
ZMLUVA O BEZODPLATNOM VYUŽÍVANÍ ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY
4/2023
0,00 € Obec Brusno Základná škola s materskou školou, Brusno 622
6. Apríl 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl
2239
0,00 € Slovenský tenisový zväz Základná škola s materskou školou, Brusno 622
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
0,00 € LILARES s. r. o. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
13. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
2 082,79 € JEEL, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
30. Január 2023
Rámcová zmluva na zneškodňovanie komunálneho odpadu
10/2023
0,00 € Obec Brusno Základná škola s materskou školou, Brusno 622
30. Január 2023
Zmluva o vykonávaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi
53/01/2023/83/MP
50,00 € PYROBOSS, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
15. November 2022
Zmluva o dielo
13/2022
360,00 € Edusteps Základná škola s materskou školou, Brusno 622
6. Október 2022
ZMLUVA O SPOLUPRACI pri usporiadani verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2022
12/2022
0,00 € Ùnia nevidiacich a slabozrakych Slovenska Základná škola s materskou školou, Brusno 622
27. September 2022
POISTNÁ ZMLUVA ÚRAZOVÉ POISTENIE ŽIAKOV - 118
POISTNÁ ZMLUVA ÚRAZOVÉ POISTENIE ŽIAKOV - 118
309,18 € Union poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
27. September 2022
Zmluva o dielo č.32 / 2022/LTC
32/2022
170,00 € EKOKANAL, spol. s r. o. Základná škola s materskou školou, Brusno 622