Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/P-09/2023
850 000,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine PRP, s.r.o
19. Október 2023
Kúpna zmluva
SNPVF/Z/P-10/2023
340 000,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine DCP timber, s.r.o
6. Október 2023
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/P-8/2023
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Radislav Hazucha
13. September 2023
Kúpna zmluva
SNPVF/P-7/2023
Doplnená
10 032,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Envira, s.r.o
13. September 2023
Kúpna zmluva
SNPVF/P-5/2023
7 000,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Envira, s.r.o
7. August 2023
Kúpna zmluva č. 4/2023
SNPVF-Z/P-4/2023
11 245,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine PRP,s.r.o
17. Júl 2023
Kúpna zmluva č.3/2023
SNPVF Z-P3/2023
2 700,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine PRP, s.r.o
12. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-P01-SC131-2017-22/07
Doplnená
1 147 037,58 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Slovenská agentúra životného prostredia
14. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 2/2023
2/2023
75 761,91 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine PRP, s.r.o
8. Február 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023
1/2023
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Píla Badín, s.r.o.
13. Január 2023
Darovacia zmluva
2022/1400/5602
154 100,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
7. December 2022
Kúpna zmluva č. 7/2022
7/2022
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine KOLBACH, s.r.o
7. December 2022
Kúpna zmluva č.8/2022
8/2022
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine PRP, s.r.o
2. December 2022
Memorandum o vzájomnej spolupráci zainteresovaných partnerov pri implemantácii Menežmentového plánu 2022+ pre Vlkolínec
822022
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Mesto Ružomberok
30. November 2022
Kúpna zmluva č. 6/2022
SNPVF-Z/P-6/2022
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine PRP, s.r.o
30. November 2022
Kúpna zmluva č. 5/2022
5/2022
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine PRP, s.r.o
21. November 2022
Kúpna zmluva č. 3/2022
3/2022
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine TATRAPONK, s.r.o
21. November 2022
Kúpna zmluva č. 2/2022
2/2022
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine PRP, s.r.o
21. November 2022
Kúpna zmluva č. 2/2022
4/2022
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine PRP, s.r.o
27. Október 2022
prenájom pozemkov p.č. CKN 510/1, CKN 510/2, CKN 511/4 a CKN 511/1 s výmerou spolu 719 m2 , k.ú. Turčianske Teplice
z2073g - Nájomná zmluva č. OSMM 2022/00847
497,75 € Správa Národného parku Veľká Fatra Kremnica