Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/P-11/2024
9 840,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Envira, s.r.o
14. Jún 2024
Zmluva o partnerstve
SNPVF-Z/44/2024
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
21. Máj 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu, k.ú. Dulice, okres Martin
01001/2024-OS-0140055/24.00
0,00 € Správa národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Slovenský pozemkový fond
21. Máj 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu, k.ú. Liptovská Osada, okres Ružomberok
00998/2024-OS-0140054/24.00
0,00 € Správa národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Slovenský pozemkový fond
21. Máj 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu, k.ú. Necpaly, okres Martin
01003/2024-OS-0140056/24.00
0,00 € Správa národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Slovenský pozemkový fond
21. Máj 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu v k.ú. Ľubochňa, okres Ružomberok
00955/2024-OS-0140041/24.00
0,00 € Správa národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Slovenský pozemkový fond
21. Máj 2024
Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí správy vo vlastníctve štátu, k.ú. Belá, okres Martin
00980/2024-OS-0140036/24.00
0,00 € Správa národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Slovenský pozemkový fond
21. Máj 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu v k.ú. Turecká a Dolný Harmanec, okres Banská Bystrica
00974/2024-OS-0140039/24.00
0,00 € Správa národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Slovenský pozemkový fond
21. Máj 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu v k.ú. Motyčky a Staré Hory, okres Banská Bystrica
00959/2024-OS-0140043/24.00
0,00 € Správa národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Slovenský pozemkový fond
21. Máj 2024
Zmluva o partnerstve
ŠOP SR-Z/203/2024
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
7 570,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Drevoprírezy, s.r.o
21. Máj 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu, k.ú. Folkušová, k.ú. Turčianske Jaseno, okres Martin
00958/2024-OS-0140042/24.00
0,00 € Správa národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Slovenský pozemkový fond
21. Máj 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve SR v k.ú. Liptovské Revúce, okres Ružomberok
00979/2024-OS-0140049/24.00
0,00 € Správa národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Slovenský pozemkový fond
15. Máj 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve SR v k.ú. Mošovce a Rakša, okres Turčianske Teplice
00912/2024-OS-0140033/24.00
0,00 € Správa národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Slovenský pozemkový fond
15. Máj 2024
Delimitačný protokol o odovzdaní správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu v k.ú. Blatnica, okres Martin
00986/2024-OS-0140035/24.00
0,00 € Správa národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Slovenský pozemkový fond
6. Máj 2024
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/P-9/2024
15 140,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/P-8/2024
12 406,40 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Malenica, s.r.o
9. Apríl 2024
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/P-7-2024
40 000,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Igor Slezák - SUSI Trans
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/P-5/2024
55 000,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Radislav Hazucha - RH
22. Február 2024
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/P-6/2024
7 820,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Primasort Industry Sp.z.o.o.