Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2022
Zmluva o partnerstve
ŠOP SR-Z/176/2022
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
27. Máj 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
ŠOP SR-Z/109/2022
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
10. Máj 2022
Delimitačný protokol č. ŠOP SR-Z/57/2022
ŠOP SR-Z/57/2022
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky