Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
165/2024
10,00 € Obec Huty Zdeno
24. Január 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/22/010/3
0,00 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/22/054/219
102,66 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
11. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
3/2023
20,00 € Obec Huty Bohumil Vejčík
11. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
113/2023
20,00 € Obec Huty Bohumil Vejčík
16. Máj 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
157/2023
10,00 € Obec Huty Dušan Nosický
11. Máj 2023
Darovacia zmluva
DZ2023/13V
30,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Huty Obec Huty
11. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/22/054/127
94,11 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
22. Február 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Huty
0,00 € Obec Huty Štatistický úrad SR
9. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/22/010/24
0,00 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
9. November 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/22/012/18
0,00 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
23. September 2022
Zmluva o spracovaní osobných údajov pre účely praktického vyučovania
19092022
0,00 € Obec Huty Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
12. Júl 2022
Zmluva 1300134216
1300134216
6 971,50 € Pozemkové spoločenstvo urbariátu Huty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely praktického vyučovania
51640202210
0,00 € Obec Huty Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
3. Máj 2022
Darovacia zmluva
DZ2022/10V
30,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Huty Obec Huty
21. December 2021
Dohoda o ukončení dohody č.20/39/54E/270
Dohoda o ukončení dohody č.20/39/54E/270
0,00 € Peter Hűttner - HUTY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
22. November 2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/22/012/27
0,00 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
22. November 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/22/010/19
0,00 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
28. Január 2021
D O H O D A č. 21/22/012/1 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21/22/012/1
0,00 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
12. Január 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Huty
Doplnená
0,00 € Obec Huty Štatistický úrad SR