Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/22/010/24
0,00 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
9. November 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/22/012/18
0,00 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
23. September 2022
Zmluva o spracovaní osobných údajov pre účely praktického vyučovania
19092022
0,00 € Obec Huty Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
12. Júl 2022
Zmluva 1300134216
1300134216
6 971,50 € Pozemkové spoločenstvo urbariátu Huty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely praktického vyučovania
51640202210
0,00 € Obec Huty Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
3. Máj 2022
Darovacia zmluva
DZ2022/10V
30,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Huty Obec Huty
21. December 2021
Dohoda o ukončení dohody č.20/39/54E/270
Dohoda o ukončení dohody č.20/39/54E/270
0,00 € Peter Hűttner - HUTY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
22. November 2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/22/012/27
0,00 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
22. November 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/22/010/19
0,00 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
28. Január 2021
D O H O D A č. 21/22/012/1 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21/22/012/1
0,00 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
12. Január 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Huty
Doplnená
0,00 € Obec Huty Štatistický úrad SR
3. November 2020
D O H O D A č. 20/22/010/20 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl.zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/22/010/20
0,00 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
13. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/39/54E/270
Doplnená
0,00 € Peter Hüttner - HUTY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
30. Január 2018
D O H O D A č. 18/22/50J/1 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/22/50J/1
2 331,90 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
17. Marec 2017
Zmluva o poskytnutí PSL
615/2017/NLC
0,00 € Pozemkové spoločenstvo ubariátu Huty Národné lesnícke centrum
10. Marec 2017
Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov podľa schémy 8.5. PRV 2014-2020
589/2017/NLC
0,00 € Pozemkové spoločenstvo urbariátu Huty Národné lesnícke centrum
24. November 2016
DOHODA číslo 63/§ 51/2016/NP o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie
DOHODA číslo 63/§ 51/2016/NP
0,00 € Huty 84, 027 32 Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
27. September 2016
D O H O D A číslo 54/§ 52a/2016/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
54/§ 52a/2016/ŠR
Doplnená
1 463,22 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
19. Apríl 2016
D O H O D A číslo 11/§ 52/2016/NP PZ VAOTP SR o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci uzatvorená podľa § 52 ods. 10
11/§ 52/2016/NP PZ VAOTP SR
1 881,24 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
18. Apríl 2016
Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov podľa schémy 8.5. PRV 2014-2020
788/NLC/2016
7 175,17 € Pozemkové spoločenstvo urbariátu Huty Národné lesnícke centrum