Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Jún
2022
Dohoda o ukončení zmluvy č. 23/2013
Dohoda o ukončení zmluvy č. 23/2013
0,00 € Obec Prašice RBV, s.r.o.
30.
Jún
2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme nebytových priestorov č. 4/2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme nebytových priestorov č. 4/2021
0,00 € Obec Prašice Peter Lacika
30.
Jún
2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 2/2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 2/2022
1 400,00 € Obec Prašice Peter Lacika
28.
Jún
2022
Nájomná zmluva č. 13674122
13674122
0,00 € Obec Prašice Zlatica Galbavá
28.
Jún
2022
Zmluva o finančnej zábezpeke č. 2/2022
2/2022
805,20 € Obec Prašice Zlatica Galbavá
21.
Jún
2022
Kúpna zmluva 14/2022
14/2022
1 450,00 € Obec Prašice Silvia Zapalová
14.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q081-512-003-001
24 438,00 € Obec Prašice Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu
10.
Jún
2022
Nájomná zmluva č. 136602222
136602222
0,00 € Obec Prašice Jana Vlčková
10.
Jún
2022
Zmluva o zrušení predkupného práva
Zmluva o zrušení predkupného práva
0,00 € Obec Prašice Miroslav Slezák
10.
Jún
2022
Zmluva o finančnej zábezpeke č. 1/2022
1/2022
375,00 € Obec Prašice Jana Vlčková
10.
Jún
2022
Kúpna zmluva č. 13/2022
13/2022
2 200,00 € Obec Prašice Štefan Grežo
7.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 136604219
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 136604219
0,00 € Obec Prašice Katarína Machová
19.
Máj
2022
Kúpna zmluva č. 12/2022
12/2022
761,00 € Obec Prašice Stanislav Pokus
18.
Máj
2022
Kúpna zmluva č. 11/2022
11/2022
4 900,00 € Obec Prašice SKYLINE, s.r.o.
17.
Máj
2022
Kúpna zmluva 9/2022
9/2022
945,00 € Obec Prašice Dušan Černek a Mária Černeková
17.
Máj
2022
Kúpna zmluva 10/2022
10/2022
2 650,00 € Obec Prašice František Bize
6.
Máj
2022
Kúpna zmluva 8/2022
8/2022
2 000,00 € Obec Prašice Zuzana Klobučníková
20.
Apríl
2022
Nájomná zmluva opakovaná
136611122
0,00 € Obec Prašice Marek Farkaš, Tatiana Farkašová
7.
Apríl
2022
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
Dodatok č. 1 ku zmluve č. 583
30,00 € Obec Prašice Jozef Bruchatý
7.
Apríl
2022
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
Dodatok č. 1 ku zmluve č. 584
15,00 € Obec Prašice Jozef Bruchatý
1 2 3 4 »