Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Opakovaná nájomná zmluva č. 4000120
Opakovaná nájomná zmluva č. 14000120
0,00 € Obec Prašice Juraj Okša, Alexandra Okšová
28. November 2023
Opakovaná nájomná zmluva č. 13930420
Opakovaná nájomná zmluva č. 13930420
0,00 € Obec Prašice Michal Michalka, Sylvia Michalková
28. November 2023
Opakovaná nájomná zmluva č. 14000320
Opakovaná nájomná zmluva č. 14000320
0,00 € Obec Prašice Vladimíra Kmeťová
28. November 2023
Opakovaná nájomná zmluva č. 136609120
Opakovaná nájomná zmluva č. 136609120
0,00 € Obec Prašice Eva Kozáčková
24. November 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. B/184/2023
B/184/2023
5,00 € Obec Prašice Eva Takáčová
24. November 2023
Zmluva o prenájme pozemku č. B/288/2023
B/288/2023
30,00 € Obec Prašice Renáta Samuhelová
20. November 2023
Opakovaná nájomná zmluva č. 14010820
14010820
0,00 € Obec Prašice Vladimír Plachý
20. November 2023
Opakovaná nájomná zmluva č. 13930220
13930220
0,00 € Obec Prašice Soňa Bruchatá
20. November 2023
Opakovaná nájomná zmluva č. 13930520
13930520
0,00 € Obec Prašice Pavol Pikna, Lucia Piknová
15. November 2023
Zmluva o prenájme KD č. 7/2023/KD
7/2023/KD
60,00 € Obec Prašice Ľubomír Barta
7. November 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. B/361/2023
B/361/2023
15,00 € Obec Prašice Zuzana Beidakova
6. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 483
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 483
30,00 € Obec Prašice Ernest Kišac
3. November 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. B/289/2023
B/289/2023
30,00 € Obec Prašice Marta Turzová, Mgr.
3. November 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. B/102/2023
B/102/2023
30,00 € Obec Prašice Marta Palušová
3. November 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. B/344/2023
B/344/2023
30,00 € Obec Prašice Ingrid Gogová
3. November 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. A/28/2023
A/28/2023
15,00 € Obec Prašice Jana Herdová
2. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. B/307/2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. B/307/2022
5,00 € Obec Prašice Ján Lehocký
2. November 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. B/26/2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. B/26/2023
15,00 € Obec Prašice Ján Lehocký
30. Október 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. B/227/2023
B/227/2023
15,00 € Obec Prašice Jozef Grznár
27. Október 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. A/179/2023
A/179/2023
15,00 € Obec Prašice Janka Neznáma