Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí členského príspevku člena NOCR
Zmluva o poskytnutí členského príspevku člena NOCR
400,00 € Obec Prašice Nitrianska organizácia cestovného ruchu
12. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 745
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 745
15,00 € Obec Prašice Teréza Streďanská
12. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 752
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 752
5,00 € Obec Prašice Oľga Godálová
11. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 751
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 751
30,00 € Obec Prašice Anna Michalovičová
9. Január 2023
Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 13/2022
13/2022
0,00 € Obec Prašice Lucia Zyla
4. Január 2023
Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 14/2022
Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 14/2022
0,00 € Obec Prašice Linda Okšová LINDA
4. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 756
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 756
15,00 € Obec Prašice Štefan Banďurek
21. December 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. A/316/2022
A/316/2022
15,00 € Obec Prašice Margita Okšová
21. December 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. B/75/2022
B/75/2022
30,00 € Obec Prašice Jozef Kišac
21. December 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. B/348/2022
B/348/2022
15,00 € Obec Prašice Jozef Kišac
20. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/010/56
0,00 € Obec Prašice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
15. December 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. A/238/2022
A/238/2022
15,00 € Obec Prašice Anna Habšudová
15. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 664
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 664
15,00 € Obec Prašice Miloš Hrudka
15. December 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. B/164/2022
B/164/2022
15,00 € Obec Prašice Anna Habšudová
15. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 739
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 739
15,00 € Obec Prašice Albín Bajzík
15. December 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. B/19/2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. B/19/2022
15,00 € Obec Prašice Magdaléna Zacharová, Ing.
15. December 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. A/161/2022
A/161/2022
15,00 € Obec Prašice Miroslav Lacika
15. December 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. C/37/2022
C/37/2022
15,00 € Obec Prašice Viera Miková
15. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 740
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 740
15,00 € Obec Prašice Albín Bajzík
15. December 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. A/291/2022
A/291/2022
30,00 € Obec Prašice Barbora Domanická