Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 34 128,98 eur pre SENIOR PARK, n.o. v rozpočtovom roku 2024
MAGDG2400085
34 128,98 € SENIOR PARK, n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
14. Február 2024
Zmluva č. 69/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-67-SOC
Doplnená
342 660,00 € SENIOR PARK, n.o. Bratislavský samosprávny kraj
31. Január 2024
Zmluva č. 2/2024/NP/Šp
Zmluva č. 2/2024/NP/Šp
Doplnená
95 928,00 € SENIOR PARK, n. o. Trnavský samosprávny kraj
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
1386/2024-M_ODFSS
1 018 500,00 € SENIOR PARK, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6. November 2023
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 5/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 5/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
92 117,00 € SENIOR PARK, n. o. Trnavský samosprávny kraj
5. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o vyplatení FPP za II. polrok 2023 vo výške 34 800,00 eur pre neverejného poskytovateľa SENIOR PARK, n.o. Rohovce v rozpočtovom roku 2023.
MAGDG2300254
34 800,00 € SENIOR PARK, n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
14. September 2023
Zmluva č.004/RSBA/FPP/2023 o poskytnutí finačného príspevku na prevádzku sociálnej služby v zariadení pre seniorov
29862023
9 891,72 € Neverejný poskytovateľ sociálnej služby: SENIOR PARK,n .o. Mesto Šamorín
8. September 2023
Zmluva č. 5/Soc/FPP/2023 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby v zariadení pre seniorov
544/2023
3 297,24 € Senior Park n.o Mesto Dunajská Streda
21. Júl 2023
Dodatok č. 2/2023/NP k Zmluve č. 5/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2023/NP k Zmluve č. 5/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
91 471,00 € SENIOR PARK, n. o. Trnavský samosprávny kraj
6. Jún 2023
Zmluva o vyplatení FPP za I. polrok 2023 vo výške 33 457,95 eur pre neverejného poskytovateľa SENIOR PARK, n.o. Rohovce v rozpočtovom roku 2023.
MAGDG2300044
33 457,95 € SENIOR PARK, n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
5. Máj 2023
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 5/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 5/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
88 959,00 € SENIOR PARK, n. o. Trnavský samosprávny kraj
22. Február 2023
Zmluva č. 5/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva č. 5/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
72 072,00 € SENIOR PARK, n. o. Trnavský samosprávny kraj
16. Február 2023
Zmluva č. 68/2023/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023-96-SOC
Doplnená
292 344,00 € SENIOR PARK, n.o. Bratislavský samosprávny kraj
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
1634/2023-M_ODFSS
892 416,00 € SENIOR PARK, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
13. December 2022
Dodatok č. 4/2022NP k Zmluve č. 5/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 4/2022NP k Zmluve č. 5/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
105 383,00 € SENIOR PARK, n. o. Trnavský samosprávny kraj
2. November 2022
Dodatok č. 3/2022NP k Zmluve č. 5/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2022NP k Zmluve č. 5/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
106 766,00 € SENIOR PARK, n. o. Trnavský samosprávny kraj
3. August 2022
Dodatok č. 2/2022/NP k Zmluve č. 5/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2022/NP k Zmluve č. 5/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
114 160,00 € SENIOR PARK, n.o. Trnavský samosprávny kraj
2. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí FPP pre ZPS NPSS v roku 2022
SSV/OSP/032/2022
137 891,04 € SENIOR PARK, n. o. Rohovce 169, 930 30 Rohovce Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
18. Máj 2022
Dodatok č .1 k Zmluve č. 67/2022/FPP/ZSS-OSV
2022-136-SOC
292 344,00 € SENIOR PARK, n.o. Bratislavský samosprávny kraj