Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2022
Dodatok č. 1/2022/NP k Zmluve č. 5/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1/2022/NP k Zmluve č. 5/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
101 091,00 € SENIOR PARK, n.o. Trnavský samosprávny kraj
8. Február 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2022
1567/2022-M_ODFSS
852 984,00 € SENIOR PARK, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10. Február 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2021
1468/2021-M_ODFSS
816 756,00 € SENIOR PARK, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
4. Február 2020
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2020
1829/2020-M_ODFSS
733 824,00 € SENIOR PARK, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30. Január 2019
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2019
1066/2019-M_ODFSS
682 560,00 € SENIOR PARK, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
1. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2018
1286/2018-M_ORF
341 388,00 € SENIOR PARK, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
26. Február 2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2018
1005/2018-M_ORF
241 425,00 € SENIOR PARK, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
13. Február 2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v
4464/2017-M_ORF
218 880,00 € SENIOR PARK, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. Február 2016
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
4595/2016-M_ORF
218 880,00 € SENIOR PARK, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
3. Február 2015
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
3128/2015-M_ORF
218 880,00 € SENIOR PARK, n. o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí jednorazového finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi vybraných druhov sociálnej služby na regionálnej úrovni na spolufinancovanie sociálnej služby na rok 2014
8777/2014-M_ORF
203 280,00 € SENIOR PARK, n. o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
17. December 2012
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2012-0509-1101100
5 000,00 € SENIOR PARK, n.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.