Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2015
Zmluva o prevode majetku štátu
112015
1 120,00 € Slovenská republika, Slovenská akadémia vied Kongresové centrum, Slovenská akadémia vied, Smolenice
21. Apríl 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 0101/01/02-a
07/2015
Doplnená
189 245,70 € Slovenská akadémia vied Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied
20. Apríl 2015
Zmluva o poskytnuti financnych prostriedkov c. 0055/01/01-a
043/2015/FUSAV
169 326,00 € Slovenska akademia vied Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied
20. Apríl 2015
Zmluva o poskytnuti financnych prostriedkov c. 0098/01/01-a
048/2015/FUSAV
172 645,00 € Slovenska akademia vied Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied
17. Apríl 2015
Zmluva č. 378/2015 o užívaní neverejných účelových komunikácií
378/2015
6,64 € Slovenská akadémia vied Mruškovič Miloš
13. Apríl 2015
ZMLUVA O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
380/2015
6,64 € Slovenská akadémia vied Bukový Andrej
13. Apríl 2015
ZMLUVA O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
377/2015
6,64 € Slovenská akadémia vied švec Miroslav
9. Apríl 2015
ZMLUVA č. 379/2015 O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
379/2015
6,64 € Slovenská akadémia vied Človieček Ladislav
9. Apríl 2015
ZMLUVA č. 375/2015 O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
375/2015
6,64 € Slovenská akadémia vied SKS Group s.r.o.
9. Apríl 2015
ZMLUVA č. 376/2015 O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
376/2015
6,64 € Slovenská akadémia vied Šepetka Milan
8. Apríl 2015
Z M L U V A o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
201504-C6_c
75,00 € Slovenská akadémia vied Barbora MIKOLÁŠKOVÁ
8. Apríl 2015
Z M L U V A o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
20150331-C17_a
75,00 € Slovenská akadémia vied Michaela ŠTAMBORSkÁ
10. Marec 2015
Dodatok č. 2 k zmluve č. OPVaV/17/2014 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0070/2014-D2
24 995 713,48 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Február 2015
Zmluva o ubytovaní
20150201-3020-filippo
170,00 € Slovenská akadémia vied Iuliano Filippo
25. Február 2015
Z M L U V A o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
20150208-A2/c-durkacova
75,00 € Slovenská akadémia vied Slávka Durkáčová
4. Február 2015
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových oriestorov
20141231-DaS
22 920,00 € Slovenská akadémia vied (prenajímateľ) Ing. Štefan Demovič D a S (nájomca)
20. Január 2015
Zmluva o ubytovaní
VS–3015_1/7
160,00 € Slovenská akadémia vied Ing. Peter Kajan
20. Január 2015
Z M L U V A o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
A8/c_suchanek
90,00 € Slovenská akadémia vied Jaromír SUCHÁNEK