Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2021
Dohoda o zániku Zmluvy o výpožičke č. 7/2018
II./619/2021/R
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
13. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 0301/0095/21
0301/0095/21
520 000,00 € Slovenská akadémia vied Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. August 2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20210811_tryba
0,00 € Slovenská akadémia vied Anna-Maria Tryba
5. August 2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20210803_nejati
0,00 € Slovenská akadémia vied REIHANE NEJATI
5. August 2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20210803_atya
0,00 € Slovenská akadémia vied Dr. Mahmoud Atya
22. Júl 2021
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20210708_ries
0,00 € Slovenská akadémia vied Ing. Rastislav Ries
22. Júl 2021
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20210707_suchanek
0,00 € Slovenská akadémia vied lng. Suchánek Jaromír, PhD.
22. Júl 2021
Addendum 1
20210712_mohammady
0,00 € Slovenská akadémia vied Mohammad Hamed Mohammady
8. Júl 2021
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20210701_jasik
0,00 € Slovenská akadémia vied Ján Jásik, Doc., RNDr., CSc.
8. Júl 2021
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20210701_vuckovski
0,00 € Slovenská akadémia vied Vučkovski Blažej, Bc.
8. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí sublicencie 24/2021-SeM
24_2021-SeM
0,00 € Slovenská akadémia vied Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
2. Júl 2021
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20210629_balis
0,00 € Slovenská akadémia vied RNDr. Bališ Peter, PhD.
2. Júl 2021
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20210629_slana
0,00 € Slovenská akadémia vied JUDr. Slaná Marica Bc.
2. Júl 2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20210629_taveri
0,00 € Slovenská akadémia vied Dr. Gianmarco Taveri
25. Jún 2021
DODATOK č.1
20210624_balogh_dodatok1
0,00 € Slovenská akadémia vied Balog Róbert Ing.
22. Jún 2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20210621_hadibeik
0,00 € Slovenská akadémia vied Sepide Hadibeik
14. Jún 2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20210614_darmostuk
0,00 € Slovenská akadémia vied Valerii Darmostuk
14. Jún 2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20210614_sherif
0,00 € Slovenská akadémia vied Dr. Moustafa Sherif
11. Jún 2021
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20210610_makovicky
0,00 € Slovenská akadémia vied Ing. Peter Makovický PhD.
7. Jún 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku č. 3/2021
9/2021
0,00 € Slovenská republika, Slovenská akadémia vied Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied