Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2023
Projekt " Moduly - Golfujeme v škole"
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola s materskou školou, Nám.Slov.uč.tovarišstva 15, Trnava
6. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0172/2023
40 000,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Marec 2023
PROJEKT - Golfujeme v škole
ZoS mODULY 5/2023
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
15. Február 2023
Zmluva o krátkodobom nájme
30/2023-I/103
300,00 € Slovenská golfová asociácia, o Mestská časť Bratislava-RUŽINOV
24. Január 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0076/2023
497 190,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Január 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY č. 13
2022/11/004
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola s materskou školou
2. Január 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY
2023/2
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava
15. December 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Moduly
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Moduly č.8
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola, Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom
8. December 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0082/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0737/2022
2 689,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0574/2022
18 900,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0199/2022/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2022
0563/2022
44 000,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. Jún 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0082/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0347/2022
14 856,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. Apríl 2022
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2022
0199/2022
40 000,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Január 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0082/2022
338 806,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. December 2021
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0043/2021/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2021
1055/2021
0,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Január 2021
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2021
0043/2021
338 340,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. November 2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0102/2020/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0892/2020
25 430,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Október 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2020
0693/2020
25 783,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Február 2020
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0102/2020
308 369,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Júl 2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0064/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0712/2019
19 204,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR