Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2020
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0102/2020
308 369,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Júl 2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0064/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0712/2019
19 204,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Január 2019
Zmluva č. 0064/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0064/2019/SŠ
255 649,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Máj 2018
Zmluva č. 0441/2018/SŠ o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2018
0441/2018
30 000,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Január 2018
Zmluva č. 0119/2018/SŠSŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2018
0119/2018/SŠSŠ
181 307,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Apríl 2017
Zmluva o spoločnej realizácii úloh
14 2017
0,00 € Slovenská golfová asociácia NŠC
9. Február 2017
Zmluva č. 0099/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2017
0099/2017
133 958,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Február 2016
Zmluva č. 0111/2016/SŠSŠM o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0111/2016
84 180,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu
0361/2015
90 200,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Máj 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0079/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0383/2014
78 400,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Marec 2014
Dodatok č. 1 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0169/2014
51 200,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Január 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0079/2014/SŠSŠM
34 100,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. August 2013
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0117/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0551/2013
93 800,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Apríl 2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0117/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0355/2013/SŠSŠM
59 700,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Február 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0117/2013/SŠSŠM
34 100,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. December 2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0252/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0877/2012/SŠSŠ
88 870,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. August 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0252/2012/SŠSŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu
566/2012
78 700,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0252/2012/SŠSŠ
39 700,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. December 2011
Dodatok č. 3/SŠSŠ k Zmluve č. 0077/2011/SŠSŠ zo dňa 23.2.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0924/2011/SŠSŠ
80 900,00 € Slovenská golfová asociácia, občianske združenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Jún 2011
Dodatok č. 2/SŠSŠ k zmluve č. 0077/2011/SŠSŠ zo dňa 23.2.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0431/2011/SŠSŠ
72 100,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR