Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2024
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
TSB-SVO-04/2024
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
18. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
MAGTS2300401
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
15. December 2023
Dodatok č.1
TSB-2023/04/DZ/1
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
16. November 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
TSB-2023/19/CVO
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
15. November 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
TSB-2023/32/CVO
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
15. November 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
TSB-2023/29/CVO
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. BIONERGY, a. s.
9. November 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní č. O 154/2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní č. O 154/2023
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
3. November 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní (ÚEZ 149/2023)
Z2023-184
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
25. Október 2023
Poskytovanie centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. b) ZVO TSB pri realizovaní zákaziek, ktorých predmetom bude dodávka elektrickej energie a/alebo zemného plynu
MAGTS2300267
81 337,20 € Technické siete Bratislava, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
9. Október 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
32 421
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. BIONERGY, a.s.
2. Október 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
DOH/912/2023/BVS
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
28. September 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
TSB-2023/27/CVO
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. September 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
42/2023
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
28. September 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
TSB-2023/28/CVO
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
21. September 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
DOH/809/2023/BVS
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
12. September 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
TSB-2023/22/CVO
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. September 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
TSB-2023/25/CVO
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. v skratke: OLO a.s.
8. September 2023
NZ 09-06-2023 Technické siete Bratislava a.s.
629/2023
4 002,00 € Technické siete Bratislava, a. Mestská časť Bratislava-Petržalka
18. Máj 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
20/23
502,20 € Technické siete Bratislava, a.s. METRO Bratislava a.s.
18. Máj 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
TSB-2023/12/NZ
24 120,00 € Technické siete Bratislava, a.s. WOODELEKTRO-BAU s.r.o.