Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve č. 161/2016
48/2016
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
29. September 2016
Zmluva o spolupráci
50/2016
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
29. September 2016
Zmluva o spolupráci
51/2016
0,00 € Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
3. Október 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve
54/2016
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
5. Október 2016
Licenčná zmluva č. 33/2016
33/2016
0,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. (Poskytovateľ 1), AXON PRO, s.r.o. (Poskytovateľ 2) Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
5. Október 2016
Zmluva č. 28/2016 o spracúvaní osobných údajov
28/2016
0,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. (sprostredkovateľ 1), AXON PRO, s.r.o. (sprostredkovateľ 2), JUMP soft a.s. (sprostredkovateľ 3) Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6. Október 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu: "Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúcich podporu činností CKO"
55/2016
Doplnená
0,00 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
28. Október 2016
Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7
58/2016
Doplnená
0,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
14. November 2016
Zmluva o výpožičke technických prostriedkov
75/2016
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
16. November 2016
Dohoda o mlčanlivosti
77/2016
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
28. November 2016
Sublicenčná zmluva
90/2016
Doplnená
0,00 € Ministerstvo financií SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
7. December 2016
Zmluva o poskytovaní služby "ZBERNÁ JAZDA"
67/2016
Doplnená
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
16. December 2016
DODATOK č. 2 k Čiastkovej zmluve o poskytnutí služieb číslo 1416/2015 účinnej dňa 23.12.2015 a uzatvorenej v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013 o poskytovaní poradenských služieb pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov
107/2016
0,00 € KPMG Slovensko, spol. s r.o. (Poskytovateľ 1), stengl, a.s. (Poskytovateľ 2) Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
28. December 2016
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke nehnuteľného a hnuteľného majetku č. 2016139202
114/2016
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
12. Január 2017
Contract OECD reference L-2016-292
02/2017
0,00 € OECD Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
19. Január 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
04/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. Peter Šesták
19. Január 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
05/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Bc. Marek Kmeť
19. Január 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
06/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mgr. Matúš Šutaj Eštok
19. Január 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
07/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mgr. Henrich Modrovič
22. Február 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
50/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Čukan