Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Dohoda o dočasnom používaní služobného motorového vozidla na súkromné účely
49/2024/NPPC
0,00 € Mgr. Magdalena Pisková Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
26. Február 2024
Zmluva o využití výysledkov riešenia projektu výskumu a vývoja v praxi
1123/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Včelárstvo KOVÁCS, s.r.o.
22. Február 2024
Zmluva o dielo
17/2024/NPPC-VÚRV
1 800,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Axereal Slovakia s.r.o.
20. Február 2024
Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve o poskytnutí práv pre používanie nutričného softvéru ALIMENTA 4.2.
35/2024/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum BMBsocial, s.r.o.
20. Február 2024
Dohoda o bakalárskej (inžinierskej) praxi študenta
30/2024/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
16. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
29/2024/NPPC
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
27/2024/NPPC
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. Február 2024
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu NPPC na rok 2024
26/2024/NPPC
0,00 € Rada predsedov ZO OZ PP pri NPPC Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. Február 2024
Dohoda o odbornej praxi študenta
20/2024/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
7. Február 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
25/2024/NPPC
0,00 € Ing. Marián Ment Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 107/2021/OPII/VA
14/2024/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumná agentúra
30. Január 2024
Odovzdávací a preberací protokol a Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávkach prírodnej pramenitej vody a nájme dispenzora zo dňa 19.09.2011
9/2024/NPPC-VÚRV
0,00 € Minerálne vody a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
30. Január 2024
Zmluva o dodávkach prírodnej pramenitej vody a nájme dispenzora
10/2024/NPPC-VÚRV
0,00 € Minerálne vody a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
30. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
1165/2023/NPPC
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
25. Január 2024
Dohoda o odbornej praxi študenta
19/2024/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Mendelova univerzita v Brně
23. Január 2024
Príloha č. 30 k Zmluve č. 06/2009 o monitorovaní používania farmárskeho osiva právne chránených odrôd rastlín
12/2024/NPPC-VÚRV
0,00 € REMUNA, družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. Január 2024
Príkazná zmluva
6/2024/NPPC-VÚPOP
1 500,00 € Mgr. Monika Chamulová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. Január 2024
Zmluva o poskytovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
7/2024/NPPC
2 448,00 € HASIL – HD, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. Január 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2/2024/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská inovačná a energetická agentúra
17. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
3/2024/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumná agentúra