Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2023
Rámcová dohoda
961/2023/NPPC
111 554,63 € Hermes LabSystems, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. December 2023
Rámcová dohoda č. 1141/2023/NPPC
1141/2023/NPPC
105 004,76 € BIOTECH s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. December 2023
Rámcová dohoda
962/2023/NPPC
9 581,04 € Hermes LabSystems, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. December 2023
Rámcová dohoda
978/2023/NPPC
111 554,63 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. December 2023
Rámcová dohoda 1142/2023/NPPC
1142/2023/NPPC
78 079,18 € BIOTECH s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. December 2023
Rámcová dohoda
977/2023/NPPC
9 581,04 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. December 2023
Rámcová dohoda
976/2023/NPPC
78 079,18 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. December 2023
Rámcová dohoda
975/2023/NPPC
811 906,70 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. December 2023
Rámcová dohoda
974/2023/NPPC
525 147,00 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. December 2023
Rámcová dohoda
973/2023/NPPC
80 236,68 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. December 2023
Rámcová dohoda
972/2023/NPPC
94 532,78 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. December 2023
Rámcová dohoda
971/2023/NPPC
105 004,76 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. December 2023
Rámcová dohoda
970/2023/NPPC
77 924,40 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. December 2023
Rámcová dohoda
969/2023/NPPC
21 841,21 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. December 2023
Rámcová dohoda
968/2023/NPPC
367 758,42 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. December 2023
Zmluva o dielo na dodanie informačného systému
1133/2023/NPPC_VÚRV
23 760,00 € NUAKTIV s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1135/2023/NPPC-VÚŽV
23,90 € Slovak Telekom, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6. December 2023
Zmluva o spolupráci medzi generálnym partnerom a partnermi v rámci podopatrenia 16.1
1108/2023/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
6. December 2023
Zmluva o spolupráci medzi generálnym partnerom a partnermi v rámci podopatrenia 16.1
1109/2023/NPPC
0,00 € Výskumný ústav mliekárenský, a.s.; Poľnohospodárske družstvo „Bukovina“ Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6. December 2023
Zmluva o spolupráci medzi generálnym partnerom a partnermi v rámci podopatrenia 16.1
1110/2023/NPPC
0,00 € TOMATA s.r.o.; Alena Bernadičová – TEKVIČKA; Ing. Tatiana Mudráková Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum