Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
Zmluva o dielo č. 31/2023/161
1076/2023/NPPC-VÚRV
5 400,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Október 2023
Kúpna zmluva
1092/2023/NPPC
250,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Denis Bednár
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1097/2023/NPPC
18 000,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumná agentúra
16. Október 2023
Dodatok číslo 3 ku Kontraktu číslo 1092/2022/MPRVSR-930 zo dňa 22.12.2022
1089/2023/NPPC
9 917 226,07 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
16. Október 2023
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
1096/2023/NPPC-VÚŽV
500,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Potravinárska komora Slovenska
16. Október 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o partnerstve
1040/2023/NPPC-VÚP
2 011 732,04 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
13. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku č.117/2022/OPII/VA/PZ
1072/2023/NPPC-VÚRV
1 173 209,24 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumná agentúra
13. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve o partnerstve
1073/2023/NPPC-VÚRV
544 233,34 € VUCHT, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. Október 2023
Kúpna zmluva
1043/2023/NPPC-VÚPOP
5 555,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Mgr. Šimon Albert
12. Október 2023
Licence Agreement
1085/2023/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ss Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty for Agricultural Sciences and Food – Skopje
12. Október 2023
Rámcová zmluva o dielo č. 174/2023/ÚKSÚP
1091/2023/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
9. Október 2023
Licenčná zmluva na obchodné využívanie odrôd rastlín
1081/2023/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum SEMA HŠ, s.r.o.
5. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri zaznamenaní podujatia
1088/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1087/2023/NPPC
1 963 564,25 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum NUBIUM, s.r.o.
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
1084/2023/NPPC-VÚŽV
150,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
1083/2023/NPPC-VÚŽV
300,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
28. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodaní tovaru č. 349/2020/NPPC k Rámcovej dohode o dodaní tovaru
1082/2023/NPPC
0,00 € Pow-en, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
27. September 2023
Dohoda o splátkach
1086/2023/NPPC
90 600,48 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum výskumná agentúra
26. September 2023
Smlouva o dílo č. 106/2023
1071/2023/NPPC-VÚRV
0,00 € O. K. SERVIS BioPro, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
25. September 2023
Dohoda o splátkach dlhu
1078/2023/NPPC-VÚRV
3 297,50 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum AGROPRIBULA, s.r.o.