Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva o využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja v praxi
1125/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Miroslav Kozma MK Servis
1. December 2023
Service Agreement
1130/2023/NPPC
0,00 € e-FRACTAL s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
30. November 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1120/2023/NPPC
1129/2023/NPPC-VÚP
0,00 € AMEDIS spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. November 2023
Príkazná zmluva
1118/2023/NPPC
989,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
20. November 2023
Dodatok č. ku kúpnej zmluve č.1112/2023/NPPC
1117/2023/NPPC
0,00 € ITES Vranov, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. November 2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve 1093/2023/NPPC
1116/2023/NPPC
0,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. November 2023
Zmluva o dielo
1119/2023/NPPC-VÚRV
33 283,44 € STAVSTRECH s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. November 2023
Kúpna zmluva
1120/2023/NPPC-VÚP
371 880,00 € AMEDIS, spol. s r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. November 2023
Zmluva o spolupráci vo výskume
1114/2023/NPPC-VÚRV
0,00 € ECOPHYTA s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. November 2023
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
1107/2023/NPPC
406,90 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Institut manažerské ekonomie, z.s.
7. November 2023
Kúpna
1112/2023/NPPC-VÚP
47 025,46 € ITES Vranov, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. November 2023
Kúpna zmluva
1093/2023/NPPC-VÚPOP
27 084,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
3. November 2023
Deposit Agreement
1090/2023/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum The Scientific Centre of Vegetable and Industrial Crops
2. November 2023
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027
1113/2023/NPPC-V´´URV
0,00 € Mendelova univerzita v Brně; Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave; Voda pre klímu - enviromentálne technológie, o.z. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. Október 2023
Rámcová dohoda
1095/2023/NPPC
498 086,40 € Energie2, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
26. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.021NR390010
1106/2023/NPPC
12 000,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Október 2023
Licenčná zmluva o poskytnutí práv pre používanie nutričného softvéru ALIMENTA 4.2
1101/2023/NPPC-VÚP
1 500,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu
25. Október 2023
Licenčná zmluva na obchodné využívanie odrôd rastlín
1080/2023/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum MATEX, s.r.o.
25. Október 2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 1094/2023/NPPC
1102/2023/NPPC-VÚP
0,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
19. Október 2023
Kúpna zmluva
1094/2023/NPPC-VÚP
1 800 258,60 € Hermes LabSystems, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum