Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. September 2023
Zmluva o dielo
1055/2023/NPPC-VÚRV
4 950,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Limagrain Slovakia, s.r.o.
30. August 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
1046/2023/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Asociácia vonkajšej reklamy
30. August 2023
1047/2023/NPPC
1047/2023/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum NUBIUM, s.r.o.
24. August 2023
Dodatok číslo 2 ku Kontraktu číslo 1099/2022/MPRVSR-930 zo dňa 22.12.2022
989/2023/NPPC
3 317 945,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí služieb - Gazdovský dvor u výskumníkov 2023
1024/2023/NPPC-VÚŽV
15 000,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
18. August 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2345/2022/NPPC-VÚP
1042/2023/NPPC-VÚP
0,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí štátnej pomoci
1015/2023/NPPC
892,47 € VÍNO PEZINOK, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. August 2023
Obstaranie služieb pre aktualizáciu katalógu poľnohospodárskej techniky
958/2023/NPPC
25 380,00 € PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. August 2023
Dodatok č. 9/2023 k Zmluve o obchodnom využívaní odrôd poľnohospodárskych plodín
1050/2023/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum LABRIS, s.r.o.
15. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0349
1054/2023/NPPC-VÚŽV
211 169,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15. August 2023
Dohoda o odbornej praxi študenta
1053/2023/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
15. August 2023
Dohoda o odbornej praxi študenta
1044/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
15. August 2023
Smlouva o zajištění odborné praxe
1052/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Česká zemědělská univerzita v Praze
2. August 2023
Zmluva o poskytnutí štátnej pomoci
1011/2023/NPPC
1 361,91 € Záhorie Farms, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
2. August 2023
Zmluva o výpožičke
1039/2023/NPPC-VÚPOP
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
2. August 2023
Príkazná zmluva
1048/2023/NPPC-VÚRV
2 500,00 € Dr. János Pauk Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
2. August 2023
Príkazná zmluva
1049/2023/NPPC-VÚRV
2 500,00 € izr. prof. dr. Vladimír Meglič Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí štátnej pomoci
1008/2023/NPPC
39 969,23 € EQUUS, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí štátnej pomoci
1010/2023/NPPC
32 211,58 € GreenCoop družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
26. Júl 2023
Kúpna zmluva
1041/2023/NPPC-VÚRV
12 600,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum IRIS SH, s.r.o.