Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1087/2023/NPPC
1 963 564,25 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum NUBIUM, s.r.o.
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
1084/2023/NPPC-VÚŽV
150,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
1083/2023/NPPC-VÚŽV
300,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
28. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodaní tovaru č. 349/2020/NPPC k Rámcovej dohode o dodaní tovaru
1082/2023/NPPC
0,00 € Pow-en, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
27. September 2023
Dohoda o splátkach
1086/2023/NPPC
90 600,48 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum výskumná agentúra
26. September 2023
Smlouva o dílo č. 106/2023
1071/2023/NPPC-VÚRV
0,00 € O. K. SERVIS BioPro, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
25. September 2023
Dohoda o splátkach dlhu
1078/2023/NPPC-VÚRV
3 297,50 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum AGROPRIBULA, s.r.o.
25. September 2023
Licence Agreement
1038/2023/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Institute of Public Health
22. September 2023
Príkazná zmluva
1074/2023/NPPC
1 112,50 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
21. September 2023
Zmluva o dielo
1079/2023/NPPC-VÚRV
39 174,00 € PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. September 2023
Zmluva o spolupráci a propagácii
1061/2023/NPPC-VÚŽV
1 000,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Nitriansky samosprávny kraj
11. September 2023
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
1070/2023/NPPC-VÚŽV
1 500,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Obec Lužianky
8. September 2023
Zmluva o dielo
1056/2023/NPPC-VÚRV
1 872,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum RWA Slovakia, spol. s r.o.
8. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerskej spolupráci a podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0185
1025/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
8. September 2023
Príkazná zmluva
1069/2023/NPPC-VÚŽV
200,00 € Timea Sommerová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. September 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o partnerstve
1036/2023/NPPC-VÚŽV
2 710 802,31 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenské biologické služby, a.s.
7. September 2023
Zmluva o propagačnej činnosti
1062/2023/NPPC-VÚŽV
600,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenské biologické služby, a.s.
7. September 2023
Príkazná zmluva
1066/2023/NPPC-VÚŽV
250,00 € Jaroslav Kerner Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. September 2023
Príkazná zmluva
1067/2023/NPPC-VÚŽV
200,00 € Lea Plántek Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. September 2023
Príkazná zmluva
1065/2023/NPPC-VÚŽV
100,00 € Dr.h.c. prof.h.c. Ing. Mária Kadlečíková, CSc. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum