Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Marec 2024
Dodatek č.6 ke Smlouvě o spolupráci 1/2022
60/2024/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o.
19. Marec 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 063/2020/OPII/VA
50/2024/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumná agentúra
18. Marec 2024
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027
13/2024/NPPC-VÚRV
0,00 € Mendelova univerzita v Brně; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Bratislavské regionálne ochranárske združenie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
61/2024/NPPC-VÚPOP
216,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
14. Marec 2024
Dohoda o dočasnom používaní služobného motorového vozidla na súkromné účely
66/2024/NPPC
0,00 € Mgr. Magdalena Pisková Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. Marec 2024
Dodatek č.5 ke Smlouvě o spolupráci 1/2022
59/2024/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o.
12. Marec 2024
Grant Agreement
1138/2023/NPPC
53 875,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Okologiai Mezogazdasagi Kutatointezet Kozhasznu Nonprofit KFT
12. Marec 2024
Grant agreemnet Project 101132349 - agroecology
1168/2023/NPPC
276 875,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum European research executive agency (REA)
11. Marec 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
33/2024/NPPC
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb APVCVZV0002 – Podpora prevádzky APV na centrálnu evidenciu vzoriek krmív
51/2024/NPPC-VÚŽV
6 912,00 € dFlex Nitra spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6. Marec 2024
Dohoda o dočasnom používaní služobného motorového vozidla na súkromné účely
56/2024/NPPC
0,00 € Ing. Mgr. Lucia Gocníková, PhD.. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6. Marec 2024
Kúpna zmluva
54/2024/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Miroslav Foltin, SHR
6. Marec 2024
Zmluva na dodávku softvérových riešení na hodnotenie kvality LIPS, GSA a AMS pre Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
32/2024/NPPC-VÚPOP
210 210,72 € GDV, Gesellschaft fűr geografische Datenverarbeitung mbH Miroslav Foltin, SHR
4. Marec 2024
Príkazná zmluva
45/2024/NPPC-VÚŽV
218,00 € MVDr. Ivo Pekár, PhD. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Marec 2024
Dohoda o dočasnom používaní služobného motorového vozidla na súkromné účely
31/2024/NPPC
0,00 € Bc. Jozef Chudý Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí pomoci v rámci projektu mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
44/2024/NPPC
16 591,00 € Slovenské centrum digitálnych inovácií – združenie právnických osôb Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Marec 2024
Príkazná zmluva
46/2024/NPPC-VÚŽV
576,00 € Doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28. Február 2024
Kúpna zmluva
42/2024/NPPC
180,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum JUDr. Sylvia Cabadajová
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 19/2023/161 o dodaní služby
28/2024/NPPC-VÚPOP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Február 2024
Dohoda o dočasnom používaní služobného motorového vozidla na súkromné účely
48/2024/NPPC
0,00 € Ing. Miroslav Hrobár Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum