Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2023
Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode č. 973/2023/NPPC
1154/2023/NPPC
0,00 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2023
Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode č. 974/2023/NPPC
1155/2023/NPPC
0,00 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2023
Dodatok č.1 ku Rámcovej dohode č. 972/2023/NPPC
1153/2023/NPPC
0,00 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2023
Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode č. 975/2023/NPPC
1156/2023/NPPC
0,00 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2023
Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode č. 976/2023/NPPC
1157/2023/NPPC
0,00 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2023
Dodatok č.1 ku Rámcovej dohode č. 961/2023/NPPC
1152/2023/NPPC
0,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2023
Dodatok č.1 ku Rámcovej dohode č. 962/2023/NPPC
1151/2023/NPPC
0,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2023
Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode č. 977/2023/NPPC
1158/2023/NPPC
0,00 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2023
Dodatok č.1 ku Rámcovej dohode č. 963/2023/NPPC
1150/2023/NPPC
0,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2023
Dodatok č.1 ku Rámcovej dohode č. 964/2023/NPPC
1147/2023/NPPC
0,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2023
Dodatok č.1 ku Rámcovej dohode č. 968/2023/NPPC
1146/2023/NPPC
0,00 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2023
Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode č. 978/2023/NPPC
1159/2023/NPPC
0,00 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2023
Dodatok č.1 ku Rámcovej dohode č. 970/2023/NPPC
1144/2023/NPPC
0,00 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2023
Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode č. 1139/2023/NPPC
1160/2023/NPPC
0,00 € BIOTECH s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2023
Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode č. 1140/2023/NPPC
1161/2023/NPPC
0,00 € BIOTECH s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2023
Dodatok č.1 ku Rámcovej dohode č. 969/2023/NPPC
1145/2023/NPPC
0,00 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2023
Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode č. 1141/2023/NPPC
1162/2023/NPPC
0,00 € BIOTECH s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2023
Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode č. 1142/2023/NPPC
1163/2023/NPPC
0,00 € BIOTECH s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2023
Zmluva o spolupráci medzi generálnym partnerom a partnermi projektu v rámci podopatrenia 16.1
1132/2023/NPPC
0,00 € Planta Medical s.r.o.; LEGUMEN, v.o.s.; Ing. Tatiana Mudráková, SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2023
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2024
1137/2023/NPPC-VÚPOP
75 190,00 € MH Teplárenský holding a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum