Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2024
Zmluva o poskytovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
7/2024/NPPC
2 448,00 € HASIL – HD, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. Január 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2/2024/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská inovačná a energetická agentúra
17. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
3/2024/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumná agentúra
17. Január 2024
Rámcová dohoda
11/2024/NPPC
1 380 000,00 € Greenlogy a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. Január 2024
Zmluva o spolupráci medzi generálnym partnerom a partnermi projektu v rámci podopatrenia 16.1
1169/2023/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov
16. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 11150249
1170/2023/NPPC-VÚRV
0,00 € Marius Pedersen, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. Január 2024
Kúpna zmluva
1104/2023/NPPC-VÚŽV
30 600,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ing. František Lajcha, MUDr. Terézia Lajchová
11. Január 2024
Kúpna zmluva
1/2024/NPPC
579,35 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Emil Kiko
10. Január 2024
Dohoda o prevode telefónneho čísla
4/2024/NPPC
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
9. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o partnerstve
1164/2023/NPPC-VÚPOP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
8. Január 2024
Kontrakt
1136/2023/NPPC
5 115 959,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
21. December 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
1128/2023/NPPC
0,00 € Základné organizácie Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku pri NPPC Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. December 2023
Material Transfer and Testing Agreement
1100/2023/NPPC-VÚRV
0,00 € Vivagran S.L. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. December 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii vzdelávacích kurzov
1171/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenský zväz včelárov
18. December 2023
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. 889/2023/NPPC
1148/2023/NPPC-VÚP
0,00 € AMEDIS spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2023
Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode č. 971/2023/NPPC
1143/2023/NPPC
0,00 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2023
Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode č. 973/2023/NPPC
1154/2023/NPPC
0,00 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2023
Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode č. 974/2023/NPPC
1155/2023/NPPC
0,00 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2023
Dodatok č.1 ku Rámcovej dohode č. 972/2023/NPPC
1153/2023/NPPC
0,00 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2023
Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode č. 975/2023/NPPC
1156/2023/NPPC
0,00 € Lambda Life a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum