Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2020
Zmluva č. 17/2020-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 17/2020-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Vinica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Apríl 2020
Zmluva č. 18/2020-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 18/2020-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Hrušov Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
1. Apríl 2020
Dodatok č.3 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019-2020
13/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € Základná organizácia OZ pracovníkov v poľnohospodárstva na Slovensku Závodný výbor Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
31. Marec 2020
Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019-2020
12/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € Základná organizácia OZ pracovníkov v poľnohospodárstva na Slovensku Závodný výbor Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
27. Február 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-10/2020/E-SMŠ uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Z-10/2020/E-SMŠ
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. Február 2020
Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych produktov uzavretá v zmysle ust. §261, §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
23/2020/ŠVPÚ/GR
0,00 € Asanácia, s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.17/2020
0,00 € Poľovnícke združenie BUČINA Dolná Strehová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.18/2020
0,00 € Poľovnícke združenie SNP Dačov Lom Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.19/2020
0,00 € Poľovnícky spolok Galbačka Banská Bystrica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.20/2020
0,00 € Poľovnícke združenie HAVRAN Slovenské Kľačany Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.21/2020
0,00 € Poľovnícka organizácia HUNTER Lesenice Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.22/2020
0,00 € Poľovnícke združenie Chrťany Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.23/2020
0,00 € Poľovnícke združenie Imredomb Pravica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.24/2020
0,00 € Poľovnícka spoločnosť HUBERT Podhájska Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.25/2020
0,00 € PZ Kamenný vrh Kosihovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.26/2020
0,00 € Poľovnícke združenie Ľuboriečka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.27/2020
0,00 € Poľovnícky spolok Modrý Kameň Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.28/2020
0,00 € Poľovnícky spolok Malé Straciny Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.29/2020
0,00 € Poľovnícke združenie OBECKOV Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.30/2020
0,00 € Poľovnícky spolok vlastníkov Opava Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš