Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.6/2020
0,00 € Poľovnícke združenie Podhorie Širákov Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.7/2020
0,00 € Poľovnícke združenie Šuľa Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.8/2020
0,00 € Poľovnícke združenie DIEL Veľký Lom Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.9/2020
0,00 € Poľovnícke združenie Vlastník Závada Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.10/2020
0,00 € Poľovnícky spolok Hrušov Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.11/2020
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.12/2020
0,00 € Poľovnícky spolok AVAR Dunajská Streda Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.13/2020
0,00 € Poľovnícky spolok Medvedia studňa Balog nad Ipľom Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.14/2020
0,00 € Poľovnícky spolok vlastníkov pôdy Bušince Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.15/2020
0,00 € PZ Čebovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.16/2020
0,00 € Poľovnícky spolok vlastníkov pôdy Čelovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. Január 2020
Zmluva o poskytovaní služieb č. 22/2020/ŠVPÚ/GR
11/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 1/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Slavomír Bittner Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 2/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Jaroslav Cibuľa Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 3/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Stanislav Gábriš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 4/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
4/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Viliam Jablonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 5/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
5/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Ján Jančovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 6/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
6/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Peter Kozár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 7/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. František Macalák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
1 Z M L U V A č. 8/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Dominik Macko Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš