Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2019
Z M L U V A č. 9/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
9/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Vladislav Palenčár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 10/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Zoltán Zolczer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. December 2019
Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu
27/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
31. Október 2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
26/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
24. Júl 2019
Zmluva o dielo č. 1/2019 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v plnom znení
25/2019/SVPS/RVK
0,00 € BEŤO s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
20. Máj 2019
Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019-2020
24/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € Základná organizácia OZ pracovníkov v poľnohospodárstve pri RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. Apríl 2019
Zmluva č. 12/2019-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnostií v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
17/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Modrý Kameň Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. Apríl 2019
Zmluva č. 13/2019-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnostií v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 13/2019-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnostií v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
0,00 € ZO SZV Strháre Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. Apríl 2019
Zmluva č. 14/2019-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnostií v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
19/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € RSVS Želovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. Apríl 2019
Zmluva č. 15/2019-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnostií v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
20/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Príbelce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. Apríl 2019
Zmluva č. 16/2019-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnostií v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
21/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Čebovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. Apríl 2019
Zmluva č. 17/2019-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnostií v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
22/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Vinica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. Apríl 2019
Zmluva č. 18/2019-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnostií v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
23/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Hrušov Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
27. Marec 2019
Dodatok ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
14/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € Základná organizácia OZ pracovníkov v poľnohospodárstve pri RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
27. Marec 2019
Zmluva č. A13273480 o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách14.3.2019
15/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
27. Marec 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: A13273480
16/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
27. Február 2019
Z M L U V A Číslo: 19K 220 008 O zabezpečení stravovania zamestnancov objednávateľa formou stravných poukážok v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pri rešpektovaní ustanovenia § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Z
13/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
6. Február 2019
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a rok 2019
11/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € Základná organizácia OZ pracovníkov v poľnohospodárstve pri RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
6. Február 2019
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe
12/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € Základná organizácia OZ pracovníkov v poľnohospodárstve pri RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2019
Zmluva č. 1/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Slavomír Bittner Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš