Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2023
ZMLUVA O DIELO NA VÝVOJ A DODÁVKU SOFTVÉROVÉHO DIELA
21/2023
Doplnená
2 256 660,00 € Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. Apríl 2023
ZMLUVA O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ROZVOJI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
22/2023
1 035 000,00 € Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
31. Marec 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
14/2022 (Z311071BRM4)
Doplnená
498 486,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071CMK6
24/2023
Doplnená
444 315,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. Marec 2016
Zmluva o spolupráci
45/2016
159 684,00 € IDJ s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. Marec 2016
Zmluva o spolupráci
40/2016
158 400,00 € ÚEOS - Komercia, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. November 2012
Zmluva na dodávku stravných poukážok
36/2012
155 998,80 € DOXX Stravné lístky spol. s r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. Marec 2016
Zmluva o spolupráci
46/2016
155 940,00 € Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. Marec 2016
Zmluva o spolupráci
44/2016
155 760,00 € SOZE, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
18. Apríl 2012
Zmluva o dielo - znalecké posudky VE a MVE
07/2012
153 600,00 € ÚEOS - Komercia, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311071CFJ4
134 814,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Máj 2014
Zmluva na dodávku stravných poukážok
05/2014
133 990,00 € DOXX Stravné lístky spol. s r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. December 2016
Zmluva o právnych službách
Zmluva číslo 91/2016
98 000,00 € JUDr. Miloš Kvasňovský, advokát Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
12. Február 2018
Kúpna zmluva č. 01/02018
01/2018
95 978,40 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
17. Máj 2023
Zmluva o dielo
23/2023
83 460,00 € SophistIT, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
30. November 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb cloud computing
40/2023
Doplnená
82 737,60 € VNET a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
8. September 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb
26/2022
70 788,00 € SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
28. December 2023
Zmluva o správe počítačovej siete a systémových nastavení
43/2023
60 672,00 € SECORAMA s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
8. Marec 2022
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb
07/2022
58 500,00 € PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
15. Február 2019
Rámcová zmluva o poskytovaní poradenských služieb uzavretá na základe § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
05/2019
57 312,00 € Taures, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví