Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
08/2014
1 641,66 € Štátna energetická inšpekcia Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
20. Marec 2014
Darovacia zmluva
06/2014
0,00 € MEDIK - M, n.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
18. Marec 2014
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb
04/2014
522,44 € SATRO, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. Marec 2014
Rámcova zmluva o dodávke kancelárskych potrieb
02/2014
19 999,00 € TRIPSY s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Marec 2014
Dohoda o postúpení práv a povinností
03/2014
Doplnená
0,00 € STORIN plus s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
21. Február 2014
Kolektívna zmluva na rok 2014
01/2014
0,00 € Odborová organizácia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. December 2013
Zmluva o technickej starostlivosti o IT infraštruktúru
18/2013
19 936,40 € SMJ s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
6. December 2013
Kúpna zmluva o dodaní kopírovacej techniky
19/2013
10 462,80 € Euro Data SK, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
28. November 2013
Kúpna zmluva na dodávku výpočtovej techniky
12/2013
30 877,80 € PC PROMPT s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
5. November 2013
Maintenance podpora k aplikáciám existujúceho IS na báze Lotus Notes
17/2013
23 196,60 € eDevelopment, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
25. Október 2013
Kúpna zmluva o dodaní motorových vozidiel
13/2013
23 480,64 € IMPA Bratislava a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
24. Október 2013
Zmluva o poskytnutí užívacích práv a vykonávanie pozáručného servisu k programom po uplynutí záručnej doby
15/2013
4 573,20 € Q - BG spol. s r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Október 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
16/2013
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Október 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
14/2013
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. September 2013
Rekonštrukcia terasy
10/2013
35 938,39 € H B H , a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. September 2013
Zmluva o upratovacích prácach
11/2013
23 528,28 € IB Rein s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
22. Júl 2013
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva č. 09/2013
23 998,00 € JUDr. Peter Gruber Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. Júl 2013
Kúpna zmluva na dodávku telefónnej ústredne úradu
08/2013
8 514,00 € Ing. Pavel Halač X-Com Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
25. Jún 2013
Kúpna zmluva na dodávku serverov a licencií
07/2013
5 811,52 € PC PROMPT s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
24. Apríl 2013
Grafická príprava a tlač výročnej správy za rok 2012
06/2013
9 130,00 € FOMI s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví