Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2018
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 004/2017
004/2007
550,00 € Obec Vršatské Podhradie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
22. December 2017
Kolektívna zmluva na rok 2018
45/2017
0,00 € Odborová organizácia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
15. December 2017
Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva č. 34/2017
34/2017
15 978,00 € eDevelopment, s.r.o Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. December 2017
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 001/2017
001/2007
7 000,00 € CALOR, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
5. December 2017
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia klimatizácie
40/2017
11 340,00 € MS SERVIS s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
25. August 2017
Dohoda o prevode práv a povinností
25/2017
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
25. August 2017
Dohoda o prevode práv a povinností
26/2017
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
25. August 2017
Dohoda o prevode práv a povinností
27/2017
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
29. Jún 2017
Zmluva o dielo o vypracovaní Bezpečnostného projektu informačného systému
17/2017
780,00 € PK - Systems, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
13. Jún 2017
Zmluva o poskytovaní služby časovej pečiatky
16/2017
241,20 € D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. Máj 2017
Zmluva o dielo č. 13/2017 (Vývoj sw aplikácií)
13/2017
14 520,00 € eDevelopment s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2017
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
11/2017
2 865,60 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2017
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - "Grafická príprava, tlač a dodanie výročnej správy úradu za rok 2016."
12/2017
9 130,00 € FOMI s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Apríl 2017
Zmluva o postúpení pohľadávok štátu č. 1/2017/ÚRSO
10/2017
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
22. Marec 2017
Zmluva o vykonávaní úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany
06/2017
Doplnená
5 040,00 € 3J s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
28. Marec 2017
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
05/2017
0,00 € Detský domov „Ratolesť“ Tŕnie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
23. Marec 2017
Darovacia zmluva
07/2017
0,00 € Mesto Považská Bystrica Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
21. Február 2017
Zmluva o údržbe výpočtovej a kancelárskej techniky
03/2017
19 999,00 € GRIPEX s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
7. Február 2017
Kolektívna zmluva na rok 2017
02/2017
Doplnená
0,00 € Odborová organizácia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
22. December 2016
Zmluva o technickej starostlivosti o IT infraštruktúru
93/2016
14 112,00 € SMJ s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví