Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2015
Kúpna zmluva na dodanie osobného motorového vozidla
06/2015
53 760,00 € GALIMEX s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
10. Marec 2015
Rámcová dohoda na zabezpečenie leteckej prepravy
04/2015
19 999,00 € GO travel Slovakia, s.r.o.; Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Február 2015
Kolektívna zmluva na rok 2015
05/2015
0,00 € Odborová organizácia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
17. Február 2015
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - "Grafická príprava a tlač výročnej správy za rok 2014"
03/2015
9 570,00 € FOMI s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
16. Február 2015
Zmluva o údržbe výpočtovej techniky a kancelárskej techniky
02/2015
19 999,00 € Valter Mészáros-OFFICE Centrum Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Február 2015
Dodatok č. 3 k Flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080083645
z21/2009_d03
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
28. Január 2015
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb a odbornej činnosti
01/2015
19 999,00 € JUDr. Peter Gruber - Advokátska kancelária Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
13. Január 2015
Dodatok k Dohode o VVP Biznis Partner nonstop
76/2007_d2014-02
8 928,00 € Slovak Telekom, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
13. November 2014
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
17/2014
1 000,00 € OHS, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
12. November 2014
Maintenance podpora k aplikáciám existujúceho IS na báze Lotus Notes
15/2014
23 196,60 € eDevelopment, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
10. November 2014
Zmluva o poskytnutí užívacích práv a vykonávanie pozáručného servisu k programom ekonomickej agendy
12/2014
4 527,60 € Q - BG spol. s r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
5. November 2014
Rámcová zmluva o údržbe motorových vozidiel
Zmluva č. 16/2014
19 999,00 € H.O.P. s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
20. Október 2014
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
13/2014
0,00 € Slovenská republika - Národný ústav reumatických chorôb Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. September 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
11/2014
480,76 € Slovak Telekom, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
30. Jún 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (preloženie linky)
76/2007_D2014-01
1,00 € Slovak Telekom, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
30. Jún 2014
Dodatok k zmluve č.1548/2007 o nájme nebytových priestorov
1548-2007_d03-2014
7 775,60 € Palmer Capital RE Slovakia, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
6. Jún 2014
Rámcova zmluva o dodávke hygienických potrieb
10/2014
19 999,00 € Ing. Iveta Janíková Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Máj 2014
Zmluva na dodávku stravných poukážok
05/2014
133 990,00 € DOXX Stravné lístky spol. s r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
24. Apríl 2014
Zmluva o právnych službách
09/2014
19 999,00 € JUDr. Miloš Kvasňovský, advokát Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Apríl 2014
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluvy - "Grafická príprava a tlač výročnej správy za rok 2013"
07/2014
9 130,00 € FOMI s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví