Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2023
Memorandum of Understanding
flag_era_3
0,00 € FLAG-ERA Slovenská akadémia vied
4. Apríl 2023
DODATOKč.1 k Zmluve o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
20230331_telicak_dodatok1
0,00 € Slovenská akadémia vied Ing. Teličák Peter, PhD.
4. Apríl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20230331_bublikov
0,00 € Slovenská akadémia vied KONSTANTIN BUBLIKOV
4. Apríl 2023
ACCOMMODATION AGREEMENT
20230331_guha
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. PRITAM GUHA, PhD.
30. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
20230330_slovakia_online
0,00 € Slovakia Online s. r. o. Slovenská akadémia vied
30. Marec 2023
Smlouva o provedení hodnocení hospodárských a procesních činností č. 034-A/23
034_A_23
0,00 € Stredisko společných činností AV ČR, v. v. i. Slovenská akadémia vied
30. Marec 2023
POISTNÁ ZMLUVA
20230221_poistka_janko
55,63 € Generali Poisťovňa Slovenská akadémia vied
30. Marec 2023
ZMLUVA O SKUPINOVEJ REZERVÁCI I Č . 1228632
20230327_crowne_plaza
0,00 € DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. - Crowne Plaza Bratislava Slovenská akadémia vied
21. Marec 2023
Príkazná zmluva
50/2023
0,00 € prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. Slovenská akadémia vied
20. Marec 2023
ZMLUVA O PREDNÁŠKE
20230317_hlavackova
250,00 € LÍVIA HLAVAČKOVÁ Slovenská akadémia vied
16. Marec 2023
ZMLUVA O PREDNÁŠKE
20230315_kulichova
250,00 € VIERA KULICHOVÁ Slovenská akadémia vied
15. Marec 2023
ACCOMMODATION AGREEMENT
20230314_matselko
0,00 € Slovenská akadémia vied OKSANA MATSELKO, PhD.
15. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o ubytovaní č. 4
4
0,00 € Kateryna Ulybkina Slovenská akadémia vied
10. Marec 2023
Zmluva o vytvorení združenia
20230223_ds holokaustu
0,00 € Občianske združenie DOKUMENTAČNÉ STREDISKO HOLOKAUSTU Slovenská akadémia vied
10. Marec 2023
RÁMCOVÁ DOHODA na dodanie tovaru č. ZM1/2023-4
ZM1_2023-4
30 000,00 € Ing. Vilibald Bukva distributér Slovenská akadémia vied
10. Marec 2023
Zmluva o dielo č. ZM1/2023-4/2
ZM1_2023-4_2
24 997,20 € QUAZAR SK s.r.o. Slovenská akadémia vied
10. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
20230308_cbrb_grant
Doplnená
96 370,00 € CENTRUM BIOLÓGIE RASTLÍN A BIODIVERZITY SAV, v. v. i. Slovenská akadémia vied
2. Marec 2023
Mandátna zmluva
mandatna_marcinov
0,00 € Mlchal Marclnov Slovenská akadémia vied
2. Marec 2023
Mandátna zmluva
mandatna_pelcak
0,00 € prof. Ing. arch. Petr Pelčák Slovenská akadémia vied
2. Marec 2023
Mandátna zmluva
mandatna_unit
0,00 € UNIT architekti s.r.o. Slovenská akadémia vied