Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2023
ACCOMMODATION AGREEMENT
20230220_taher
0,00 € Slovenská akadémia vied Dr. Taher Anwar Tawfik Mohamed Taher
15. Február 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20230210_held
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. Held Vladimír
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
AU_2023
Doplnená
3 038 653,43 € Slovenská akadémia vied Archeologický ústav, v.v.i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
CSPV_2023
Doplnená
2 183 525,58 € Slovenská akadémia vied Centrum spoločenských a psychologických vied SA V, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
CVU_2023
Doplnená
770 120,80 € Slovenská akadémia vied Centrum vied o umení SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
EU_2023
Doplnená
1 347 704,74 € Slovenská akadémia vied Ekonomický ústav SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
FiU_2023
Doplnená
906 399,46 € Slovenská akadémia vied Filozofický ústav SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
HÚ_2023
Doplnená
2 463 039,17 € Slovenská akadémia vied Historický ústav SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
JULS_2023
Doplnená
1 869 863,87 € Slovenská akadémia vied Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
SU_2023
Doplnená
778 717,75 € Slovenská akadémia vied Sociologický ústav SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
SUJS_2023
Doplnená
408 404,89 € Slovenská akadémia vied Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UESA_2023
Doplnená
1 004 016,11 € Slovenská akadémia vied Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UHV_2023
Doplnená
468 831,97 € Slovenská akadémia vied Ústav hudobnej vedy SA V, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UK_2023
Doplnená
2 381 204,72 € Slovenská akadémia vied Ústredná knižnica SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UO_2023
Doplnená
440 898,00 € Slovenská akadémia vied Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UPV_2023
Doplnená
412 724,37 € Slovenská akadémia vied Ústav politických vied SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
USaP_2023
Doplnená
535 647,65 € Slovenská akadémia vied Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
USlL_2023
Doplnená
902 268,82 € Slovenská akadémia vied Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
USvL_2023
Doplnená
660 947,95 € Slovenská akadémia vied Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UVSK_2023
Doplnená
647 694,83 € Slovenská akadémia vied Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.