Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1338
2 908,70 € Obec Holumnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1339
5 480,00 € Obec Jurské Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1337
6 850,00 € Obec Výborná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1341
941,05 € Obec Vrbov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1340
6 850,00 € Obec Toporec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1346
256,65 € Mesto Spišská Stará Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1351
941,05 € Mesto Spišská Belá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1347
4 277,50 € Obec Krížová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1348
256,65 € Obec Tvarožná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1342
171,10 € Obec Reľov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1349
4 277,50 € Obec Huncovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1343
342,20 € Obec Osturňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1344
769,95 € Obec Lendak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1345
85,55 € Obec Abrahámovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1350
4 521,00 € Obec Ihľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27. September 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/46/059/9
2 105,28 € Rudolf Celba - CEMAR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1226
6 247,20 € Obec Ihľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1225
4 932,00 € Obec Podhorany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1224
4 106,40 € Obec Stráne pod Tatrami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1223
Doplnená
1 642,56 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok