Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/46/19B/7
50 857,62 € IHLA, s. r. o. - registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
14. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/46/059/7
9 267,36 € SATPOL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
14. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/46/19B/5
21 190,56 € JuBaSa s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
14. Marec 2024
Dohoda č. 24/46/054/1 o poskytnutí fin. príspevku na podporu prac. miest, uzatvorená v rámci NP „Podpora opatrovateľskej služby“ podaktivita 3" Zachovanie podpory výkonu opatr. služby
24/46/054/1
4 899,00 € Mesto Spišská Belá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
13. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/46/19B/4
98 324,64 € Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
12. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/46/19B/3
2 825,43 € Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
12. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/46/19B/2
3 767,24 € NEPSPM, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
1. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/46/059/6
9 719,52 € František Jezerčák FERUM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
1. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/46/059/5
12 883,92 € Marián Kuba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
1. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/46/059/3
9 267,36 € Jozef Pristač - STOLÁRSTVO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
29. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/46/059/4
11 979,84 € Medard Kiefer Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
29. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/46/059/2
9 267,36 € Rudolf Celba - CEMAR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
28. Február 2024
Zmluva č. HZ/2/2024 o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
HZ/2/2024
19 800,00 € Centrum pre deti a rodiny Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/46/059/1
9 267,36 € Miriam Galliková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
7. Február 2024
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1-2024 Kežmarok
1/2024/Kežmarok
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
5. Január 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/46/19B/1
855,80 € IHLA, s. r. o. - registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
20. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/46/19B/27
1 711,60 € Sociálny podnik Spišská Belá, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
12. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/46/19B/16-1
0,00 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
11. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/46/19B/26
3 423,20 € GOLDGRUB Rakúsy s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
6. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/46/19B/8-1
0,00 € IHLA, s. r. o. - registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok