Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1358
1 112,15 € Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18. Október 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/46/19B/22
5 134,80 € Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1333
4 277,50 € Obec Stráne pod Tatrami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1334
1 882,10 € Obec Slovenská Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1335
256,65 € Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1336
256,65 € Obec Bušovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1338
2 908,70 € Obec Holumnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1339
5 480,00 € Obec Jurské Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1337
6 850,00 € Obec Výborná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1341
941,05 € Obec Vrbov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1340
6 850,00 € Obec Toporec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1346
256,65 € Mesto Spišská Stará Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1351
941,05 € Mesto Spišská Belá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1347
4 277,50 € Obec Krížová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1348
256,65 € Obec Tvarožná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1342
171,10 € Obec Reľov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1349
4 277,50 € Obec Huncovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1343
342,20 € Obec Osturňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1344
769,95 € Obec Lendak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1345
85,55 € Obec Abrahámovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok