Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/46/19B/8-1
0,00 € IHLA, s. r. o. - registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
5. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/46/19B/7-1
0,00 € Rozvoj Krížovej Vsi, s. r. o. „registrovaný sociálny podnik' Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
4. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/46/19B/14-1
0,00 € Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
1. December 2023
Dodatok ŠR
23/46/060/33-1
0,00 € Helena Džurňáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
30. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/46/19B/1-1
0,00 € Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
30. November 2023
Dodatok ŠR
23/46/060/39-1
0,00 € ONPEBA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
21. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/46/010/28
0,00 € Obec Lendak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
21. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/46/010/33
0,00 € Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
21. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/46/010/41
0,00 € Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
21. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/46/010/40
0,00 € Mesto Spišská Belá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
21. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/46/010/39
0,00 € Mesto Kežmarok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
20. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/46/010/24
0,00 € Obec Žakovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
16. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/46/010/26
0,00 € Obec Bušovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
16. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/46/010/30
0,00 € Obec Slovenská Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
16. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/46/010/29
0,00 € Obec Malý Slavkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
16. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/46/010/25
0,00 € Obec Abrahámovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
16. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/46/010/32
0,00 € Obec Hradisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
16. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/46/010/22
0,00 € Obec Holumnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
16. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/46/010/36
0,00 € Obec Vlkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
16. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/46/010/38
0,00 € Obec Vrbov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok