Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/44
0,00 € Obec Semerovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. September 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/45
0,00 € Obec Čechy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. September 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/47
0,00 € Obec Veľké Lovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. September 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/46
0,00 € Obec Dvory nad Žitavou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. September 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/51
0,00 € Obec Bešeňov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. September 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/40
0,00 € Obec Pozba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. September 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/41
0,00 € Obec Kolta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
26. September 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/30
0,00 € Obec Svodín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
26. September 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/31
0,00 € Obec Ľubá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
26. September 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/32
0,00 € Obec Kamenný Most Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
25. September 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/23
0,00 € Obec Dubník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
25. September 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/15
0,00 € Obec Nána Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
25. September 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/17/060/95
27 206,31 € Lepšosvetko o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
25. September 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/25
0,00 € OBEC GBELCE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
25. September 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/24
0,00 € Obec Strekov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/17/054/543
307,98 € Obec Čechy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. September 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/17/059/11
2 413,35 € Mária Lengyelfalusy - STINET Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. September 2023
Uznanie záväzku a dohoda o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
2023/272092
529,83 € Hadina Ladislav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
4. September 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Nové Zámky
Dodatok č. 5 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Nové Zámky
0,00 € Slovenská konsolidačná, a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
21. August 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/17/054/537
Doplnená
102,66 € Obec Jasová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky