Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/86
0,00 € Obec Močenok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
5. Október 2023
Dohoda o skončení dohody o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z.
23/17/060/88
0,00 € Monika Vilhelmová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
4. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/64
0,00 € Obec Kmeťovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
4. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/54
0,00 € Obec Chľaba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
4. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/63
0,00 € Obec Vlkas Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
4. Október 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/17/059/12
1 951,22 € Ing. František Németh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
4. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/53
0,00 € Obec Obid Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
4. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/43
0,00 € Obec Dolný Ohaj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
4. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/48
0,00 € Obec Belá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
4. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/58
0,00 € Obec Bíňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
4. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/37
0,00 € Obec Nová Vieska Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
3. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/28
0,00 € Obec Rastislavice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
3. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/60
0,00 € Obec Trávnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
3. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/72
0,00 € Obec Komoča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
3. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/26
0,00 € Obec Jasová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
3. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/69
0,00 € Obec Michal nad Žitavou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
3. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/68
0,00 € Obec Hul Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
2. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/49
0,00 € Obec Branovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
2. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/34
0,00 € Obec Salka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
2. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/67
0,00 € Obec Andovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky