Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2023
Uznanie záväzku a dohoda o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
2023/338770
390,00 € Andricáková Terézia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
8. November 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/17/060/98
1 418,25 € Obec Dvory nad Žitavou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
7. November 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Nové Zámky
6/2023
0,00 € Slovenská konsolidačná, a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
6. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/99
0,00 € Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
3. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/70
0,00 € Obec Uľany nad Žitavou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
31. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/65
0,00 € Obec Bardoňovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
31. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/89
0,00 € Mesto Nové Zámky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
30. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/97
0,00 € Obec Palárikovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
30. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/100
0,00 € Obec Zemné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/92
0,00 € Mesto Šaľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
26. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/81
0,00 € Obec Bánov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
26. Október 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2023/338281
3 309,86 € Stojková Linda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
26. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/93
0,00 € Obec Horná Kráľová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
24. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/96
0,00 € Obec Kráľová nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/17/054/548
85,55 € Obec Mojzesovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/17/054/549
256,65 € Obec Trávnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/17/054/547
171,10 € Obec Bánov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. Október 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/17/19B/9
9 858,68 € Komunitné centrum KOMPAS, registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/82
0,00 € Obec Vlčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
18. Október 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/17/060/96
4 044,63 € Miloš Višňovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky