Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2022
Rámcová dohoda dodávkach mlieka a mliečnych výrobkov
ÚVTOSaÚVV -2022/03799/LO
150 226,75 € NOVOCASING NITRA, s.r.o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
28. Február 2022
Zmluva o vykonávaní prác GOMPLAST
Zmluva č. UVTOSaUVV-01133/34-LO-2022
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov GOMPLAST, s.r.o.
14. Február 2022
Dodatok č. 13 k zmluve č. 004/2010 o poskytovaní technickej služby
Dodatok č. 13 k zmluve č. 004/2010
0,00 € EMPEQ Servis, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
2. Február 2022
Zmluva o výpožičke
ÚVTOS a ÚVV- 00698 / 32-LO-2022-1
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
28. Január 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
UVTOSaUVV-00474/32-LO-2022
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
26. Január 2022
Zmluva č. UVTOSaUVV-00311/34-LO-2022 o vykonávaní prác
Zmluva č. UVTOSaUVV-00311/34-LO-2022 o vykonávaní prác
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Mgr. Alexandra Galovičová
18. Január 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
UVTOSaUVV-00218/32-LO-2022
555,20 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
18. Január 2022
Servisná zmluva
ÚVTOSaÚVV-139/32-2021
0,00 € KEMA SK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
18. Január 2022
Servisná zmluva
ÚVTOSaÚVV-140/32-2021
0,00 € Peter Krkoška - COLDER Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
10. Január 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
ÚVTOSaÚVV-77-5/32-2021
13 266,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov DELUKO s.r.o.
4. Január 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
ÚVTOSaÚVV-151/32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
4. Január 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
ÚVTOSaÚVV-152/32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
4. Január 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
ÚVTOSaÚVV-153/32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
4. Január 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
ÚVTOSaÚVV-154/32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
4. Január 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
ÚVTOSaÚVV-155/32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
4. Január 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
ÚVTOSaÚVV-156/32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
4. Január 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
ÚVTOSaÚVV-157/32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
4. Január 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
ÚVTOSaÚVV-158/32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
4. Január 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
ÚVTOSaÚVV-159/32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
3. December 2021
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
ÚVTOSaÚVV-111/32-2021
Doplnená
0,00 € MET Slovakia, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov