Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
UVTOSaUVV-01065/32-LO-2023-3
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
13. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
UVTOSaUVV-01526/32-LO-2023-1
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
13. Marec 2023
Zmluva o nájme služobného bytu číslo
UVTOSaUVV-01033/32-LO-2023-15
724,05 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov anonymizované
27. Marec 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
UVTOSaUVV-01065/32-LO-2023-4
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
23. Marec 2023
Rámcová dohoda o dodávkach cestovín
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-58
25 400,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
20. Marec 2023
Z M L U V A o výpožičke nebytových priestorov
UVTOSaUVV-01540/32-LO-2023-1.
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov ALRO-SLOVAKIA s.r.o.
15. Marec 2023
Rámcová dohoda o dodávkach nápojov a koncentrovaných štiav
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-60
11 199,00 € GLOBUS spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
15. Marec 2023
Rámcová dohoda o dodávkach pekárenských zmesí
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-62
29 412,24 € Alimpek s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
8. Marec 2023
Rámcová dohoda o dodávkach mlieka a mliečnych výrobkov
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-59
100 399,00 € GLOBUS spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
27. Február 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
UVTOSaUVV-01065/32-LO-2023-2
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
23. Február 2023
Dodatok č. 14 k Zmluve č. 004/2010 o poskytovaní technickej služby
004/2010
Doplnená
0,00 € EMPEQ Servis, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
20. Február 2023
Rámcová dohoda o dodávkach pekárenských výrobkov
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-55
2 616,00 € GLOBUS spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
17. Február 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
UVTOSaUVV-01065/32-LO-2023-1
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
15. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ÚVTOSaÚVV-155/34-2021
Zmluva č. ÚVTOSaÚVV-155/34-2021 o vykonávaní prác
0,00 € Kongsberg Automotive, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
9. Február 2023
Rámcová dohoda o dodávkach pekárenského tovaru
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-53
30 786,00 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
7. Február 2023
Rámcová dohoda o dodávkach suchého granulovaného krmiva pre psov
ÚVTOSaÚVV-00647/36-LO-2023-1
12 790,00 € PHARMACOPOLA s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
3. Február 2023
Zmluva o krátkodobej výpožičke strelnice
UVTOSaUVV-00559/32-LO-2023-1
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26. Január 2023
Dodatok č. 5 k Zamestnávateľskej zmluve č.: 104002699 uzatvorenej dňa 12.09.2007
104002699
0,00 € UNIQUA d.d.s., a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
26. Január 2023
Dodatok č. 5 k zamestnávateľskej zmluve č. 00738271/ITT014 o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov
00738271/ITT014
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
26. Január 2023
Dodatok číslo 4 k zamestnávateľskej zmluve číslo 100010039
100010039
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov