Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Dodatok č. 005 k Zamestnávateľskej zmluve č. 200897
200897
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
24. Január 2023
Rámcová dohoda o dodávkach mrazeného mäsa, vnútorností a čerstvého mäsa
ÚVTOSaÚVV -00028/36-LO-2023-49
1 555 300,00 € František Lukáčik Mäso údeniny – potraviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
23. Január 2023
Zmluva o výpožičke
UVTOSaUVV-00481/26-LO-2023
0,00 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
9. Január 2023
Servisná zmluva
UVTOSaUVV-06020/36-LO-2022
0,00 € KEMA SK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
16. Január 2023
Rámcová dohoda o dodávkach múk
UVTOSaUVV -01813/36-LO-2022-45
56 748,00 € PENAM SLOVAKIA, a.s., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
13. Január 2023
Podnikovú kolektívnu zmluvu pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2023
UVTOSaUVV-00476/13-LO-2023
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov - plk. Mgr. JUDr. Ing. Ľubomír Klištinec
13. Január 2023
ZMLUVU O TVORBE A POUŽITÍ SOCIÁLNEHO FONDU NA ROK 2023
UVTOSaUVV-00475/13-LO-2023
0,00 € Základnou organizáciou odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov vz. kpt. Bc. Lukášom Malichom Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov - vz. plk. Mgr. JUDr. Ing. Ľubomírom Klištincom
12. Január 2023
Dohoda o párení chovnej civilnej suky s chovným služobným psom
UVTOSaUVV-00271/26-LO-2023
0,00 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
10. Január 2023
Rámcová dohoda o dodávkach mrazených potravín
ÚVTOSaÚVV -01813/36-LO-2022-47
26 480,45 € CHRIEN, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
9. Január 2023
Rámcová dohoda o dodávkach vajec
ÚVTOSaÚVV-0000028/36-LO-2023-51
14 190,00 € GLOBUS spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
5. Január 2023
Rámcová dohoda o dodávkach ovocia ,zeleniny a zemiakov
ÚVTOSaÚVV-0000028/36-LO-2023-50
52 000,00 € N&J-DOS s.r.o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
3. Január 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
UVTOSaUVV-06381/32-LO-2022-7
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
2. Január 2023
Rámcová dohoda dodávkach strukovín
ÚVTOSaÚVV -01813/36-LO-2022-44
29 390,00 € GLOBUS spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
2. Január 2023
Rámcová dohoda o dodávkach spracovaného ovocia a zeleniny
ÚVTOSaÚVV -01813/36-LO-2022-46
40 290,00 € GLOBUS spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
27. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
UVTOSaUVV-05871/32-LO-2022
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
27. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
UVTOSaUVV-06039/32-LO-2022
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
29. December 2022
Zmluva č. UVTOSaUVV-06435/34-LO-2022 o vykonávaní prác
Zmluva č. UVTOSaUVV-06435/34-LO-2022
0,00 € GOMPLAST, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
30. December 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
UVTOSaUVV-05018/32-LO-2022-11
51 712,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
30. December 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
UVTOSaUVV-05018/32-LO-2022-9
Doplnená
7 245,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
30. December 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
UVTOSaUVV-05018/32-LO-2022-10
9 090,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované