Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Zmluva o realizácií programu zabezpečenia kvality vody
číslo: TT - 175 /2023
21 600,00 € NCH SLOVAKIA s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
29. December 2023
Rámcová dohoda o dodávkach mäsových výrobkov 2
č. ÚVTOSaÚVV -00028/36-LO-2023-105
66 896,35 € Majster mäsiar, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
22. December 2023
Rámcová dohoda o dodávkach elektroinštalačného materiálu
č. ÚVTOSaÚVV-05811/36-LO-2023
32 436,92 € ELEKTROMASMART s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
14. December 2023
Kúpna zmluva
číslo: UVTOSaUVV-05575/36-LO-2023
24 730,00 € APLIK, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
6. December 2023
Rámcová dohoda o dodávkach cukru a cukroviniek 3
č. ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-103
39 200,00 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
4. December 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
č. UVTOSaUVV-05638/32-LO-2023-1
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
21. November 2023
DOHODA O UKONČENÍ Z M L U V Y o nájme nebytových priestorov
UVTOSaUVV-02488/32-LO-2023-16
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov DAVITAL, s.r.o.
16. November 2023
Dohoda na dobrovoľné plnenie
K-422310001-2/2023
268,90 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
16. November 2023
Rámcová dohoda o dodávkach múk 5
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-101
88 000,00 € Food Factory Slovakia, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
14. November 2023
Rámcová dohoda o dodávkach zákuskov 3
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-102
8 256,00 € Olajos dezerty,s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
27. Október 2023
Rámcová dohoda o dodávkach tukov a nátierok 3
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-98
66 399,00 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
26. Október 2023
Rámcová dohoda o dodávkach pekárenských zmesí 5
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-99
6 675,30 € Zeelandia s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
25. Október 2023
Kúpna zmluva
ÚVTOSaÚVV-04569/36-LO-2023
22 092,00 € ELS Slovakia, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
20. Október 2023
Rámcová dohoda o dodávkach vajec 5
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-97
Doplnená
14 900,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
18. Október 2023
Darovacia zmluva
UVTOSaUVV-04901/32-LO-2023
2 450,00 € Y UME s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
11. Október 2023
Rámcová dohoda o dodávkach cestovín 5
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-94
21 500,00 € DEMIFOOD spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
10. Október 2023
Rámcová dohoda o dodávkach ovocia, zeleniny a zemiakov 6
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-96
61 400,00 € N&J-DOS s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
9. Október 2023
Rámcová dohoda o dodávkach pekárenských zmesí 4
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-93
32 908,80 € Alimpek s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
6. Október 2023
Rámcová dohoda o dodávkach salám
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-95
79 700,00 € František Lukáčik Mäso údeniny-potraviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
6. Október 2023
Servisná zmluva
ÚVTOSaÚVV-04303/36-LO-2023
0,00 € KEMA SK,s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov